12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1

12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1

Devamını Oku »

Kitap Adı: 12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1
Yayınevi: Haziran YayıneviKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ
Haziran Yayınevi'nin «Devrimciler Yargılıyor Dizisi»
şeklinde sunduğu «12 Eylül Mahkemeleri Dosyasın, İstanbul'da
askeri mahkemede sürmekte olan Devrimci
Sol ana davasında, 1981'den 19S6'ya kadar mahkemeler
ve diğer yetkili kurumlara verilen dilekçelerin bir bölümünden
oluşuyor. Aslında bu davada verilen, ortak yüzlerce
dilekçe var. Ki, bir siyasi davanın olağan niteliğinin
gerektirdiği gibi tümü de birer siyasal metin durumunda.
Sayının kabarıklığından dolayı A. Tayfun Özkök
bunları, ülkenin siyasal-toplumsal gündemindeki
önceliklerine ve kapsadıkları ilgi genişliğine göre derlemeyi
uygun buldu.

«12 Eylül Mahkemeleri Dosyasın iki ciltten oluşuyor.
Birinci cilt esas olarak genel siyasi gelişmelere ilişkin
değerlendirmeleri ve bunlar karşısındaki siyasal tavır
belirlenimlerini içeriyor. İkinci cildin konusu ise
—işkence vs her türlü insanlık dışı uygulamasıyla—
topyekün karşı-devrimci zulüm ve ona karşı devrimci
direniş. Alanı, elbette cezaevleri, mahkemeler, şubeler...
Bu dosya, kuşkusuz 12 Eylül hukukunun bir dosyası
sayılmalıdır. Ama öte yandan, bu hukukun gölgesinde
onurlu yaşam ve siyasal kimlik mücadelesi veren
devrimci tutsakların da dosyası olma özelliğim taşıyor.
Her devrimci kişi veya yapı yalnızca mahkeme kalemlerindeki
—birgün nasıl olsa tozlanacak— dosyalan
ile değil, on yıllık karanlık dönemdeki bu sözünü etliğimiz
'kendilerine ait' dosyalan ile de ilgili olduğunu bilmek
zorundadır. Çünkü kimliği bir ölçüde bununla tanımlanacak,
halkın belleğinde bununla anılacaktır.
Haziran Yayınevi böylesi bir dosyayı mahkeme duvarları
ötesinde herkese sunmaktan onur duyuyor...
HAZİRAN


0 Reviews