12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1

12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1

Devamını Oku »

Kitap Adı: 12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 1
Yayınevi: Haziran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Haziran Yayınevi'nin «Devrimciler Yargılıyor Dizisi» şeklinde sunduğu «12 Eylül Mahkemeleri Dosyası», İs­tanbul'da askeri mahkemede sürmekte olan Devrimci Sol ana davasında, 1981'den 1986'ya kadar mahkemeler ve diğer yetkili kurumlara verilen dilekçelerin bir lJölü­ münden oluşuyor. Aslında bu davada verüen, ortak yüz­ lerce dilekçe var. Ki, bir siyasi davanın olağan niteliği­ nin gerektirdiği gibi tümü de birer siyasal metin duru­ munda. Sayının kabarıklığından dolayı A. Tayfun Oz­ kök bunları, ülkenin siyasal-top.Zupısal gündemindeki önceliklerine ve kapsadıkları ilgi genişliğine göre derle­ meyi uygun buldu.

«12 Eylül Mahkemeleri Dosyası» iki ciltten oluşu­ yor. Birinci cilt esas olarak genel siyasi gelişmelere iliş­ kin değerlendirmeleri ve bunlar karşısındaki siyasal ta- • vır belirlenimlerini içeriyor. İkinci cildin konusu ise -işkence ve her türlü insanlık dışı uygulamasıyla­ topyekün karşı-devrimci zulüm ve ona karşı devrimci direniş. Alanı, elbette cezaevleri, mahkemeler, şubeler ... Bu dosya, kuşkusuz 12 Eylül hukukunun bir dosya­ sı. sayılmalıdır. Ama öte yandan; bu hukukun tölgesin­ de onurlu yaşam ve siyasal kimlik mücadelesi veren devrimci tutsakların da dosyası olma özelliğini taşıyor.

Her devrimci kişi veya yapı yalnızca mahkeme ka­lemlerindeki -birgün nasıl olsa tozlanacak- dosyaları ile değil, on yıllık karanlık dönemdeki bu sözünü ettiği­ miz 'kendilerine ait' dosyaları ile de ilgili olduğunu bil­ mek zorundadır. Çünkü kimliği bir ölçüde bununla ta­ nımlanacak, halkın belleğinde bununla anılacaktır.
Haziran Yayınevi böylesi bir dosyayı mahkeme du­ varları ötesinde herkese sunmaktan onur. duyuyor .. 
HAZİRAN


0 Reviews