Devamını Oku »

Kitap Adı: 50 Soruda Halk Meclisleri
Yayınevi: Haziran Yayınevi


Kitabını İndirmek İçin TıklayınızHalkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

ÖNSÖZ

Halk Meclisleri bir öneri olarak girdi gündeme. Üzerinde çokça tartışıldı. Tartışmaların çok da geliştirici olduğunu söylemek mümkün değildi.
Çünkü bugünkü somut durum ne, ihtiyaç olan ne sorularından çok, daha farklı, soyut şeyler tartışılmak isteniyordu.

Oysa Halk Meclisleri bugünün ihtiyacıydı. Bugünkü somutluğun bir ürünüydü ve ancak geleceğeu zanan bir yanı da vardı. Geleceğen asıl uzanacağı ise ancak onun pratiği içinde yönlendirilebilir, belirlenebilir.

Halk Meclisleri bugün öneri olmaktan çıkıp hayatın içine girmiştir. Henüz çok yenidir. Ve henüz çok az sayıdadır ama tecrübe kazanacaktır. Çoğalacaktır. 

"50 Soruda Halk Meclisleri" broşürü, Halk Meclislerinin ne olup ne olmadığını ortaya koyuyor. Soyut, teorik tartışmalara girmeden somut tanımlar yapmak amacıyla hazırlandı. Halk Meclislerinin nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği noktalannda belli bir bakış açısı sunmayı hedefledi.

Bütün bunlan zenginleştirmek ise emekçi semtlerindeHalk Meclislerini kurmak için çaba gösterenleri ve doğrudan Halk Meclislerinin işi olacaktır. Devrimci ustalardan birinin bir sözü vardır. IlKitleleri ayaklandırın ve inisiyatifi onlara
bırakın':.. Halk Meclisleri de bir yerde bunun pratiği.

Halk Meclisleri, halkımız için, halkımızın mücadelesi ve geleceği için önemli bir öneri ve önemli bir pratiktir. Bu pratik zenginleşecek, teori de zenginleştirecektir. Bu zenginlik halkımızın, ülkemizin ve mücadelemizin zenginliği olacak; bize yeni şeyler öğretecek; halk olarak yaşadığımız zulüm düzeni karşısında bizi daha güçlü kılacak; daha güzel bir geleceğinkazanılmasında bizim mevzimiz olacaktır.

Daha güçlü olmak için Halk Meclislerini güçlendirelim.

0 Reviews