Devamını Oku »

Kitap Adı: Bağdat'ta 68 Gün
Yayınevi: TAVIR Yayınları Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızYayınevinden

Irak halkıyla dayanışmak, onların  acılarını, umutlarını paylaşmak için Bağdat’a gittiler. Birçok ülkeden katılımcıların bulunduğu “Canlı Kalkan” hareketi içinde yer aldılar. Ancak, ne birebir “Canlı Kalkan” hareketinin mantığıyla hareket etmişlerdi, ne de “biz bu  savaşı engelleriz” gibi hayalleri var- dı. Daha gitmeden çeşitli yayınlarda yaptıkları röportajlarda, açıklamalarında bunun altını çizip, iki kelime ile neden gittiklerini özetlediler: “Enternas- yonalist dayanışma.”
Bu iki kelimenin içi yüzyıllardır çeşitli biçimler- de dolduruluyor. Kimi gün bir başka halkın yanıba- şında elde silah emperyalizme, faşizme karşı sa- vaşmakla, kimi zaman da o halk ne yaşıyorsa, on- larla birlikte yaşayarak ifadesini buluyordu.
Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek ve istanbul Gençlik Derneği üyesi Eylül işcan da bu duygularla gittiler Bağdat’a. Amerikan saldırısı başlama- dan günler önce Bağdat’taydılar. Irak halkını tanıdılar.

“Canlı Kalkan” olarak çeşitli ülkelerden gelen insanları tanıdıkça, Türkiyeli devrimciler olarak devrimci saflıklarıyla, hesapsız halklarla dayanış- ma gelenekleriyle bir kez daha gururlandılar. Giderken sözleri “bombalar düştüğünde orada olacağız” idi. Orada oldular. “Sonuna kadar olacağız” de- diler. Oradaydılar. “Canlı Kalkan”lardan dönenler oldu. Onlar işgalin fiili olarak tamamlanmasına ka- dar Bağdat’ta bombalar altında, Amerikan tankları- nın gölgesinde Irak halkıyla birlikte oldular.

Elinizdeki kitap, Cihan Keşkek ve Eylül İşçan’ın İstanbul’dan hareket etmelerinden, geri  dönüşlerine kadar olan sürede koşullar elverdiğince tuttuk- ları günlüklerinden oluşmaktadır. Irak halkının acılarını, özgürlük tutkularını, öfkelerini bulacaksınız günlüklerde.

Günlüklerde; Amerikan “akıllı füzeleri”nin tepe- lerine düşmesi pahasına daha önce hiç tanımadıkları bir halkla birlikte gerekirse ölmeye giden iki devrimcinin duygularını, her bombada duydukları acıları, dünya halklarının başdüşmanı Amerikan emperyalizmine karşı her saniye büyüyen öfkelerini ve her direniş haberinde duydukları onuru bula- caksınız.

0 Reviews