Bir Direniş Odağı - Metris

Bir Direniş Odağı - Metris

Devamını Oku »

Kitap Adı: Bir Direniş Odağı - Metris
Yazar Adı: Sinan Kukul
Yayınevi: Yar YayınlarıKitabını İndirmek İçin Tıklayınız

ÖNSÖZ

“Bir Direniş Odağı METRİS” ilk yayınlandığında büyük bir ilgi görmüş ve bu alandaki bir eksikliği de gidermişti.
Kitabın ilk basımının yapıldığı Ocak 1989’dan bugüne hapishanelerdeki çatışma da boyutlanarak sürdü. Aradan geçen bu yıllara, büyük çatışmalar, ’96 Ölüm Orucu gibi dünyayı ayağa kaldıran tarihsel direnişler sığdırıldı.
21 Eylül 1995 Buca, 4 Ocak 1996 Ümraniye ve ’96 Ölüm Orucu gibi tarihe malolan direnişlerin yaratılması bir geleneğin sürdürülmesiydi de... Bu geleneğin kökleri Metris direnişine kadar uzanır.
Aradan geçen yıllar, hapishanelerin bugün de önemli bir çatışma alanı olması, mücadeleye katılanların azımsanmayacak bir boyutta olması, savaşımızın halklaşması, kitabın ikinci basımını yeniden bir ihtiyaç haline getirdi.
Özellikle kitabı yeni kuşaklara ulaştırmak, tarihimizin öğrenilmesini sağlamak, bir bilinç yaratmak başlıca amaçlardandır.
Metris direnişinin yaratıldığı yıllardan bugüne kadar olan gelişmelerin yoğunluğunu da hesaba katarak bir giriş bölümü ekledik bu basıma...
Metris’te temelleri atılan özgür tutsak kimliği aradan geçen yıllar içinde büyük çatışmalardan geçti, sınandı, yeni değerlerle büyüdü.
ıkinci basımda; büyütülen, sağlamlaştırılan özgür tutsaklık kimliğini veriyoruz. Zira, Metris direnişleri, ’84 Ölüm Orucu ve Ölüm Orucu’nun tarihselliği kavranamadan günümüzde kavranamazdı.
12 Eylül faşist cuntasının ideolojik-fiziki ve psikolojik saldırılarını göğüsleyerek o süreçten yüzlerinin akıyla çıkanlar, tarih yazanlar aynı zamanda sınıf mücadelesinde de tarihin yapıcısı oldular.

12 Eylül faşist cuntasının hapishaneler cephesindeki tüm
saldırılarına karşı direnenlerin nasıl büyük bir güç yarattığını anlatmadan bu tarih anlaşılamazdı. Tüm bu tarihsel gelişmelere ikinci basımda yer verdik.
Metris direniş tarihinde bir kurmay ve bir savaşçı olarak yer alanlar, sonraki yıllarda tutsaklıklarına son vererek kızgın savaşın da kurmayı ve savaşçıları oldular.
Metris’te ve tüm hapishanelerde yaratılan örnek direnişleri, kararlılığı, cüreti, halka bağlılığı “dışarı” taşıyarak savaşın yükünü de omuzlayan oldular. Onlar yarattıkları bu değerlerle savaşın mekanının olamayacağını gösterdiler.
Niyazi AYDIN’ların, Sinan KUKUL’ların Metris’te tüm yoldaşlarıyla yaratıp dışarı taşıdıkları bu kavga bugün genç savaşçılara, halkımıza ışık olacak güçtedir.
Bu aynı zamanda “içeri”yi “dışarı”ya taşıyan, onu orada büyüten ve duvarları aşan özgür tutsaklıktır.

Uzun tutsaklık yıllarına karşın, direnişin kurmayları ve savaşçıları teslim alınamamış, kavga “dışarı” taşınmıştır. Onlar halklarına bağlılıklarını kan, can pahasına gösterirken oligarşinin tüm politikalarını da boşa çıkardılar.
Metris direniş tarihi ve onun devamı olan “dışarı”daki kavga, bugünkü kuşaklara bu yanıyla da örnek olacaktır. Mücadeleyi sürdüren herkesin Metris direniş tarihinden alacağı çok şey vardır.
Oligarşinin tüm tutsakları hedefleyen “hücre tipi hapishane” saldırısının gündemde olduğu şu sıra ikinci basımı yapılmış olan kitabın, bu sürece bir zenginlik katacağını düşünüyoruz.
Kitabın büyük bir katkı ve yaratılan değerlerin aktarılması anlamında yararlı olacağını düşünüyoruz.

Ali Osman Köse

0 Reviews