Devamını Oku »

Kitap Adı: Bize Ölüm Yok Kitabını İndirmek İçin TıklayınızHalkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Gençtiler, yaşlarının önemi yoktu. 40 yaşının üzerinde olanları vardı, 20 yaşını henüz devirmiş olanları da. Kavgada yaşın değil ustalığın önemine inanmışlardı. Çok değişik yerlerden gelmişlerdi, çok değişik kökenleri vardı; farklı yerlerde, farklı alanlarda, ancak aynı inancın, aynı kavganın savaşçısı oldular. 

Tunceliliydi kimi, kimi Çanakkaleli, İzmirli, Sivaslı, Orduluydu kimi. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Gürcüydüler; ancak aynı havayı soludular, aynı dili konuştular. İlkokulu zor bitir- miş, bir öğün ekmek parasına ayakkabı boyacılığı, işportacılık yapmış olanları vardı aralarında, inşaat mühendisi  olanları da. Okumak uğruna gece-gündüz çeşitli işlerde çalışanları vardı, kolej mezunu olanları da. Ancak ne kendilerini Kafdağı'nda ve dünyadan uzak gördüler, ne de kendilerini başkalarının küçümsemesine izin verdiler. Çok farklı yerlerden, çok farklı insanlar olarak geldiler, aynı ailenin ölümü bile paylaşmayı bilen sevgili çocukları oldular.
Tecrübeliydiler. 1979 öncesini, 12 Mart cuntasını, '80 öncesinin amansız kavgasını, 12 Eylül karanlığını ve büyük direni- şini, cunta sonrası kavga bayrağının yeniden yükselişini yaşayanlar vardı içlerinde; kavgayı henüz birkaç yıllık zaman diliminde soluyanlar da. Ölüm Orucu direnişçileri, işkencede işkencecileri dize getirmiş olanları vardı aralarında. Sonsuz bir sabır ve inatla çalışıyorlardı; bodrum katında bir atölyede, silah ve bombaların arasında aylarca, yıllarca duracak kadar, sıkılan her mermiye, patlayan her bombaya emek katarak. Coşkulu, atılgan ve savaşçıydılar.

"Beni bir daha sağ ele gevremeyecekler." dediler. Görev adamıydılar; gün oldu günlerce daktilo basıdan kalkmadılar, hem de hiç sızlanmadan; gün oldu bir notu yerine ulaştırmak için saatlerce yürüdüler. Zeki, becerikli ve çalışkandılar, bir elektronik ve mekanik ustası oldular. "Devrimci, yaratma us- tasıdır" dediler; yaratmayı, yaratıcı olmayı bildiler. "Büyük insan"dılar, ancak bir kez bile "ben buyum" demediler. Önder olmayı,  komutan  olmayı  bildikleri gibi, devrimin neferi olmak da onların işiydi, işlerinin ustasıydılar.

0 Reviews