Bugün Ne Öğrendim? - Cilt 1

Bugün Ne Öğrendim? - Cilt 1

Devamını Oku »

Kitap Adı: Bugün Ne Öğrendim? - Cilt 1
Düzenleyen: Ilgın Güler
Yayınevi: Boran Yayınevi


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


ÖNSÖZ
İnsanlık tarihi aynı zamanda bilginin tarihidir.

İnsanlık tarihi boyunca bilgi pratik ile iç içe geçmiş olup, insanoğlunun pratiği geliştikçe edinilen tecrübenin ve sonucunda da bilginin birikimide gelişmiştir. Yaşam- dan süzülüp gelen bu bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılır ve aktarıldıkları insanlar tarafından yeni koşullarda, farklı zamanlarda yeniden yaşanılan tecrübelerle ve öğrenilen yeni bilgilerle yeniden bilgi gelişir, yenilenir ve eski bilgiden daha üst bir aşamaya vararak gelişimini sağlar. Bu döngü sebebiyle bilgi canlıdır ve insanoğlu yaşadıkça bilgide yaşar gelişir... Bu nedenle bilgi "Toprak Kulağa Doluncaya Kadar'dır" yani ömür boyu öğrenmektir.

İnsanoğlunun gelişimi bilginin gelişimiyle doğru orantılıdır.

Çünkü bilgi olmazsa insan kör olur. Körlük zamanı ve mekanı yok eder. Nerede olduğunu ne yaptığını, neden yaşadığını anlamayan bir insan yaşamın amacına varmaz. Bilgi insanın yaşamına yön vermesinide sağlar, bilgi insanın hayatta kör olmamasını ve nereye ait olduğunu anlamasını sağlar.

Buradan çıkarttığımız sonuç:
-Bilginin canlı oluşu
-Bilginin sürekli oluşu
-Bilginin sadece öğrenmekle kalınmayıp aynı zamanda öğretilen olduğudur.

Burada unutmamamız gereken en önemli noktalardan birisi; bilgiyi sadece öğrenmek yetmez, onu hayata uygu- layabilme ve sonuç alabilmeyide gerektirir. Çünkü bilgi pratik ile buluşmadıkça sonuç alınamaz, bilginin doğru- luğu yeniden sağlanamaz ve elde olan bilginin o günki koşullardaki eksikliğini göremeyiz. Bilgiyi öğrenmek ve kavramak ise yoğun bir emek sonucunda ortaya çıkar.
Emek ister çünkü bilgi pratikle buluşunca bilimselleşebilir.

Stalin "Zorlu dönemlere gelindiğinde bilgiyi mükem- melleştirmek gerekir" der. Bilginin mükemmelleşmesi sadece ve sadece bir insanın; hayatı ve aklı ile eksiksiz kaynaşırsa gerçek bir güce dönüşebilir. Bunu ancak dev- rimciler başarabilir. Çünkü onlar gerçek bilgiye açlardır. Ve bilginin tüm gücünü pratikte kullanırlar.

Bugün ne öğrendik? kitabı ile ilgili:

Bu kitap ile amaçlanan bilgiye ulaşımın kolaylaşmasıdır ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır. Bu kitapta aynı zamanda devrimcilerin bilgiye ulaşmak için nasıl yoğunlaştırılmış bir emek verdiklerini anlatabilmektir.

Günümüzde Kapitalizm bilgiyi alınıp satılabilen bir araç haline getirmiş ve bilgiye, gerçeğe ulaşılmasını zorlaştır- mıştır. Çünkü kendisinin yok oluşu bilginin gelişimine ve pratikte uygulanmasına bağlıdır. Kapitalizm bundan do- layı bilgiyi çok üstünmüş ve ulaşılamazmış gibi gösterir.
Bilginin anlaşılmasını zorlaştırır ve karmaşıklaştırır.

Oysaki bugün devrimin ustaları sahip oldukları bilgi ve birikimi biz gelecek nesillere aktarmak için kağıda dök- müşlerdir. Bilgi paylaştıkça ve geliştirdikçe anlamlaşır.

Biz her gün öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi herkesle paylaşıyor ve bildiklerimizi sistematikleştiriyoruz. Biz devrim ustalarımızdan okuyarak öğreniyor geçmiş bilgiyi bugün ki somut koşullara uyguluyor ve sonuç alıyoruz.

Bunun için bu kitap içindeki alıntılarla birlikte siz okur- larınında Bugün bir şeyler öğrenmesini ve düşüncelerini aktarmasını sağlayacaktır...

0 Reviews