Çat Kapı 1 - Meyve Hasadı

Çat Kapı 1 - Meyve Hasadı

Devamını Oku »

Kitap Adı: Çat Kapı 1 - Meyve Hasadı
Yayınevi: Boran YayınlarıKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖnsöz;

Çatıda Yetişen Meyve 
İnsan anlatmaya nereden başlayacağını bilemiyor. Öyle ki, herkesin yaşamına yön veren, ona kişiliğini kazandıran hayat deneyimleri sayısızdır. Kimi belleğinde öyle yer eder ki sık sık dönüp hatırlar, o anıdan yeni yeni hikâyeler ya-ratır kendine, o hikâyelerde daha önce göremediği yeni dersler görür. Öğrenecek yeni bir şeyler bulur kendine. Kimisi ise sayısız onca anıdan biridir, hatırlamak için pek fırsatı olmamıştır. Zaten her şeyi hatırlayamaz insan. Hayat ona dönüp dönüp her şeyi bir film şeridi gibi gözlerinin ö-nünden geçirmesi için şans tanımaz. 

Burada önemli olan başlarken de dediğim gibi yaşama yön veren, kişiliğini şekillendiren başlıca deneyimleri tekrar tekrar hatırlayabilmektir. İnsanın yaşamını anlamlı kılan bu yaşanmışlıklardan payına çıkarabildikleridir diye düşünüyorum. 

Bir devrimciyi de devrimci yapan onca dinamik, kendi ya-şam deneyimlerinden süzülür gelir. Hayat, en iyi öğret-mendir. Devrimci de hayatın öğrencisi… En başarılı olanlar, en çok öğrenmesini bilenler olmuştur hep. Onun için daha başarılı olmak için anlatmak gerekir. Ki söz uçar, yazı kalır denilmiştir. Doğru söze ne denir? Uygulamak için davranmaktan başka ne yapılabilir, değil mi? 

Devrimcilik bir coşkun selse, nehirler boyu aka aka gidi-yorsa, ilerliyorsa; bu selin su damlaları kitle çalışması de-neyimleridir, dememiz yerinde olacaktır. Kitle çalışması bir devrimcinin bireysel veya kolektif biçimde, hayatın her alanında, her anında yaptıkları, söyledikleri ve gösterdikleridir. Her biri bir öyküdür. Her biri birer ders… 

Belki en renklileri, en eğlencelileri; belki de en zor, en çetrefillileri. Çat Kapı deneyimleridir. Bizim öykümüz de bunlara dairdir. Çat kapının kitabı da ancak geçmişe çatkapı yapılan anımsamalarla, yeniden değerlendirmelerle yapılabilir. Ta-bii başka yollar da mümkün, ama dönüp nehre bakınca, o akışın sırrına ermek, hayattaki bağını kurmakla başarıla-bilir gerçeği önümüzde duruyor. 

O nehirde bir su damlası olanlara saygıyla… 

Özlemle… 0 Reviews