Cezayir Özgürlü Savaşından Anılar - Eş Şadli Bin Cedid

Cezayir Özgürlü Savaşından Anılar - Eş Şadli Bin Cedid

Devamını Oku »

Kitap Adı: Cezayir Özgürlü Savaşından Anılar - Eş Şadli Bin Cedid
Yazar Adı: Remzi Uçucu
Yayınevi: Boran YayıneviKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızANILAR NİÇİN YAZILDI?
Bu “Anıları” ortaya koymak konusunda uzun süre tereddüt ettim. Halkı- mın uzun tarihinde her aşamayı geçerken ödediği devasa bedellere kı- yasla hayatımın ve devrimin sürecinin anlamsız olduğunu düşünürdüm. Kurtuluş Devrimi sırasında ödediğim bedelin ve bağımsızlık sonrası yıl- larda harcadığım emeklerin benim kuşaktan Cezayirlilerin örnek alıp ye- rine getirdiğim görevler olduğuna inanmışımdır. Tereddüdümü arttıran bir şeyde... Birçok tanınmış politikacının ve komutanın anılarını okudum. Tabi ki aralarında Cezayirlilerinkileri de vardı. Tarihe tanıklık gerçeğe uygunluk ve tevazu gereklidir. Oysa çoğunun narsizm ve kendini abartmaya battı- ğını gördüm.

Bununla birlikte mücahitlerden (*) sadık dostların ısrarı üzerine, sonunda tereddütlerime üstün geldi. Kimilerinin de kişisel mücadele tarihime zarar verme girişimleri de böyle bir işe girişmenin zorunluluğuna dair düşün- cemi güçlendirdi. Eski ve yeni anılarımı kafamda canlandırmaya çalışırken iki engelle karşı karşıya kaldım. Birinci engel devrimcilik yıllarımla ilgili bel- gelerin çoğunluğu ya kaybolmuştu ya da bu sayfalara sığmayacak kadar çok sebepten kaynaklı imha edilmişti. İkinci engel ise zaman geçtikçe hafı- zanın parazitlenmesi, atasözünün dediği gibi sönümlenen bir sesin yankı- sına dönüşmesiydi.

Bu birinci cilde “Bir Yaşamdan İzler” adını seçtim çünkü gerçekten de kita- bın konusu sadece yaşadıklarımdan kalan izlerdir. Bilindiği üzere insan ha- fızası ne kadar güçlü olursa olsun unutur. Diğer yandan bazılarına kötülük yapmak ya da bazılarıyla kişisel hesaplaşmaya girmek anlamına gelebilecek

bazı konuları bilerek kitaptan çıkardım. Bu “Anılar”ı yazarken gerçekleri saptırmayı başkalarını yaralamayı ve olayları abartmayı kendime yasakla- dım. Bu doğru ve mütevazi tanıklığım değeri ne olursa olsun hakkında çokça anlaşmazlıklar ve çekişmeler bulunan bazı tarihsel olayları ve ulusal konuları netleştirmekte tarihçilere bir belge işlevi göreceğine inanıyo- rum.

Bizzat tanığı ya da fiilen tarafı olmadığım konular hakkında konuşmaktan - elden geldiğince- uzak durdum. Anlatımlarda okur belki bugünkü düşünce ve tavırlarımın etkisini görecektir. Bu doğaldır çünkü birçok durumda -di- rekt tanıklık etsek bile- kimi tarihsel tutumları ve kapsamları sonuçlarına varmadan kavrayamıyoruz. Bazen insan kendini devasa ve fırtınalı olaylar okyanusunda bulur ki, bunların kendisi ve ülkesi üzerindeki etkilerini ancak on yıllar sonra kavrar. Benim kurtarıcım, olayları bazı dersler çıkara- rak elden geldiğince tam bir dürüstlükle sunmak için duyduğum şiddetli is- tektir. Bu “Anılar”dan bir beklentim varsa o da beni insanlara bilmelerini istediğim gibi sunmasıdır, başkalarının anlattıkları gibi değil.

Bitirirken bazı olaylar hatırlamama yardım eden kimi yer isimlerini ve bil- gileri düzelten bazı dostlara çok teşekkür etmeden geçemem. Dört yıl süren uzun oturumlar düzenlemeye gönüllü olduğu ve beni dinleme sabrı gösterdiği için Prof. Abdülaziz Ebubekir’e özellikle teşekkür ediyorum.

Eş Şadli Bin Cedid


(*) Yazar “mücahit” kelimesini kitap boyunca genelde “İslami Cihatçı” an- lamında değil. “yurtsever devrimci” alanında kullanmaktadır- (çn)

(**) Es Seba Arapçada “yedi (7)” anlamına geliyor (çn)

0 Reviews