Çizgilerle Anadolu Tarihi

Çizgilerle Anadolu Tarihi

Devamını Oku »

Kitap Adı: Çizgilerle Anadolu Tarihi
Yayınevi: TAVIR YayınlarıKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


ÖNSÖZAnadolu; gerek kültürel zenginlikleri açısından, gerekse de binlerce yıl içinde yarattığı değerler açısından, tarih sahnesinde önemli bir yere sahiptir. Farklı medeniyetler arasında bir geçiş yolu olması itibariyle birbirine yabancı birçok kültürü üzerinde barındırmış, kaynaştırmıştır. Ender rastlanan bu zenginlik, beraberinde bugünlere uzanan muazzam bir birikim getirmiştir. Düzen her ne kadar yozlaştırmaya, yok etmeye çalışsa da bu kültürel çeşitlilik bugünün edebiyatında, folklorunda yer bulabilmektedir. Aynı topraklar üzerinde Rumcadan Farsçaya, Arapçadan Kürtçeye onlarca dil yaşamış birbirinden farklı onlarca inanç hayat bulmuştur.
Anadolu'nun "uygarlıklar beşiği" olarak anılmasının temel sebebi de budur.

Uygarlıkların, kültürlerin beşiği Anadolu; aynı zamanda ezilen yoksul halkın, egemenlere karşı verdiği büyük mücadelenin, hakça yaşam için onurluca namusluca verilen kavganın da beşiğidir. Geçen yüzlerce sene içinde devletler değişmiş; diller, inançlar, hükümdarlar değişmiş olabilir ancak Anadolu tarihinde değişmeyen tek şey halkın yoksulluğu, uğradığı zulüm ve bağrında yetiştirdiği isyan ateşi olmuştur. Bunun sonucu olarak da tarih boyunca birçok toplumsal olay gelişmiş; halk katliamlara kırımlara uğramış, ayaklanmış ve nice önemli isimler yetiştirmiştir. Baba ‹shak, fieyh Bedreddin, fiahkulu, Yörük Ali Efe, Seyit Rıza gibi isimler yoksul halkın acılarını öfkeye, öfkesini ise zulme karşı ayaklanmaya dönüştürmüş önemli kişiliklerdir. Bu kişiler Anadolu'da yaşayan halkların içinden çıkmıştır ve bugün hala onların yarattığı gelenekler sahiplenilmektedir. Bugün, günümüz tarihçileri ve tarih kitapları bu olaylardan , kişilerden ya hiç bahsetmemektedir, ya da gerçekleri ters yüz ederek, çarpıtarak aktarmaktadır. Bugünkü eğitim sisteminden, ya da devletin araştırma kurumlarından aksini beklemek de fazlasıyla iyi niyetli olmayı gerektirirdi zaten. Onların kitaplarında, makalelerinde yoksulluğa, zulüm gibi vergilere, kırımlara karşı ayaklanan halklar başıbozuk; halkın örgütlenmesinde öne çıkmış kişiler ise bozguncu olarak nitelendirilmektedir. Gerçekler ya gizlenir yada başkaymış gibi gösterilir. Fakat iktidarların tüm çabalarına, karalamalarına rağmen halk; bin yıl geçse de çektiği çileyi, gördüğü zulmü, zulme karşı

yetiştirdiği yiğitlerini unutmaz. Dilden dile, türküden türküye aktarır tarihin gerçekliğini. Bugün tarih egemenler tarafından yazılıyor olsa da bu tarihi yaşayan ve onun gerçek sahipleri olan Anadolu halklarıdır.

Tarihin doğru bir şekilde araştırılıp aktarılması, gerçeklerin halk tarafından eksiksiz bir biçimde bilinmesi, toplumların geleceği açısından önemlidir. Dünün bilinmesi; bugünü anlamada ve yarını kurmada önemli bir kılavuzdur halk için. Halkın bozuk düzen karşısındaki mücadelesi bitmemiştir çünkü. Yoksulluk hala vardır, hala insanlar inançları yüzünden baskı görmekte, zulme direnenler zindanlara atılmakta, öldürülmektedir… Bugün koşullar, siyasi sistemler, toplumsal yapı ne denli değişmiş olsa da, dün bu topraklarda yaratılan değerlere hala ihtiyaç vardır. "Çizgilerle Anadolu Tarihi" kitabı tam da bu yolda mütevazı bir adım atıyor.

Anadolu'nun acılarla, isyanlarla, zafer ve yenilgilerle dolu tarihini "çizgilerin gücüyle" aktarıyor, halk gerçekliğiyle yöneticilerin yaşamlarının birbirine ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Anadolu tarihinde yer bulan ayaklanmaların; tarihin her döneminde sömürücü zalimlere, emperyalizme karşı köy köy, kasaba kasaba verilen mücadelenin aslında tarih kitaplarında anlatıldıkları gibi olmadığını görüyoruz bu kitapta. Çizgilerle Anadolu Tarihi; ne Herodot'un dizelerinden ne de Çelebi'nin Seyahatname'sinden bakıyor tarihe. Anadolu'nun gerçek tarihini halkın cephesinden aktarıyor okuyucularına.

Bu kitabı tasarlayan ancak basım aşamasına geldiğini göremeden aramızdan ayrılanların 19 Aralık’ta katledilen özgür tutsakların, gelecek güzel günlere olan özlemine saygıyla...


0 Reviews