Çözüm - Seçme Yazılar

Çözüm - Seçme Yazılar

Devamını Oku »

Kitap Adı: Çözüm - Seçme Yazılar
Yayınevi: Haziran YayınlarıKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızYeni ÇÖZÜM, "Yaşanmış tarihin, tarih sayfalarından silinmek isten- diği, güncelin tersyüz edilerek sunulduğu, söz hakkının fazlasıyla emekçilerin elinden alındığı bir dönemde" çıktı.
Yeni ÇÖZÜM'ün birinci sayısı yayınlandığında takvimler Aralık 1986'-yı gösteriyordu. Türkiye'de sosyalist kesimin o güne kadarki tarihi açısın- dan büyük bir rakama ulaşarak 33 sayı yayınlandı. Mart 1990'da son sayısı çıkarken, Yeni ÇÖZÜM artık yaklaşık 3 yıllık bir tarihi kesitin direnişlerini, mücadele birikimlerini gelecek kuşaklara bırakan binlerce sayfanın onurunu taşıyordu.

Yeni ÇÖZÜM oligarşinin tüm baskı ve terörüne, kendi mevzisini yaratıp genişletmeye çalışan sosyalist basın üzerindeki tüm yasaklamalarına karşın; cunta yıllarının pasifikasyonunun ve depolitizasyonunun aşılma- sında önemli bir misyonun sahibi oldu. Yazı işleri müdürleri, muhabirleri defalarca gözaltılar, tutuklamalar yaşadılar. Haklarında milyonlarca liralık para cezaları, onlarca yıllık hapis cezaları verildi. Derginin pek çok sayısı toplatıldı, büroları basıldı. Ama cunta yılları boyunca sendikal özgürlükleri, haklan ellerinden alman emekçiler; YÖK sultasına mahkum edilmeye çalışılan öğrenciler; zindanlarda direniş destanları yaratan devrimci tutsaklar; yoksul gecekondu halkı sahip çıktılar ÇÖZÜM'e. Çünkü ÇÖZÜM, Devrimci Sol Güçlerin sesi, soluğuydu.

Daha işin başında "Çıkarken" yazısında, "ÇÖZÜM, toplumsal yaşam- dan kopuk, masabaşında ahkam kesen, entelektüeller dergisi olmayacaktır." denilmişti. Olmadı da. ÇÖZÜM, yine "Çıkarken"de söylediği gibi, top

lumsal yaşamdaki çelişkileri sergilerken, değiştirilmesi doğrultusunda yükselen çabalara da omuz verdi.
Yeni ÇÖZÜM'ün üç yılı, mücadelenin ve devrimci yayıncılığın ilkelerin- den taviz verilmeyen, egemenlerle uzlaşılmayan onurlu bir tarihtir. Yeni ÇÖZÜM'ün sayfalan süreci doğru çözümlemenin, doğru devrimci politika- ların ve direniş geleneklerinin onur sayfalandır. Yazılanların yaşanılanları aydınlattığı, yaşanılanın yazılanları doğruladığı bir tarihtir ÇÖZÜM.

Bu tarihin bir özeti olması düşüncesiyle hazırlanan Seçme Yazılar'ı yayınlamaktan onur duyuyoruz.
Yeni ÇÖZÜM'ün 33 sayısı gerçekte bir "son" da olmamıştır. Aynı mücadele anlayışı, aynı yayıncılık anlayışı, yeni isimler, biçimler altında sür- müştür. Ve kuşku yok ki sürecektir de.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde Yeni ÇÖZÜM adı, devrimci hareketin tarihinde onurun, kararlılığın, radikalliğin adı olarak yerini aldı. ÇÖZÜM'ün 32. sayısından 5 yıl sonra darbeci ihanet çetesi bu ismi kullanarak kirletmeye çalıştı. Devrimci harekete ve devrimci hareketin önderliğine karşı en aşağılık, en iğrenç saldırılarla, tanımlamalarla, iftiralarla dolu sayfalardan oluşan dergisini Devrimci ÇÖZÜM adıyla sunmaya kalkışan kontra çetesi, bu onurlu adı kullanmakla, kirletmekle suç- larına bir yenisini daha ekledi. ÇÖZÜM, yayınlandığı süreç boyunca, devrimci değerlerin, devrimci ahlak ve kültürün, oligarşiye karşı mücadelede kararlılık ve tutarlılığın, devrimci adaletin, yoldaşça güven ve dostluğun simgesi oldu. Hep öyle kalacak ve öyle anılacaktır.

Yeni ÇÖZÜM Seçme Yazılar, Türkiye devrimi açısından tarihsel bir önem taşıyan bir sürecin öğretici bir belgesidir. Tüm devrimciler açısından, halka ve devrime karşı sorumluluk taşıyan tüm kişi ve gruplar açısından özümsenmesi gereken bir birikimin belgesi olduğuna inanıyoruz. Tarihi- miz onurumuzdur, onurla sunuyoruz.

HAZİRAN0 Reviews