Dursun Karataş - Seçme Yazılar

Dursun Karataş - Seçme Yazılar

Devamını Oku »

Kitap Adı: Dursun Karataş - Seçme Yazılar
Yayınevi: Boran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
Yayınevinin Sözü

38 yılının her anını devrime adadı.
38 yılının her anında devrim için düşündü, devrim için yazdı, devrim için pratiği örgütledi.

2008 yılının 11 Ağustos’unda şehit düştüğünde, adı ölümsüzlerin arasına yazıldı.

Adı Dursun Karataş’tı.
Yani, yoldaşlarının ve halkının Dayısı.
38 yıllık devrimci yaşamıyla ölümsüzdür Dayı. Önderliğiyle varettiği ve bugüne miras bıraktığı dev-
rimci hareketle ölümsüzdür.

Yarattığı geleneklerle ölümsüzdür. Ve yazılarıyla ölümsüzdür.
Her Marksist-Leninist önderde olduğu gibi, teori ve pratiğin birliğini kendi yaşamında somutlamış bir devrimciydi.

Uzun devrimcilik yıllarında sürekli olarak teorik, politik üretkenlik içinde oldu. Devrimci hareketin politikalarına, çeşitli dönemlerdeki örgütlenme biçimlerine bakıldığında görülen zenginlik, somutluk, Dursun Karataş’ın bu üretkenliğinin bir ifadesiydi aynı zamanda.
Bu üretkenliğinin bir yanı da yazılarıydı elbette.

Yazıları, onun önderlik misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat Dayı’nın yazılarını da ikiye ayırmak gerekir; birincisi, günlük olarak hareketin kadrolarına yazdı-
ğı ve her biri kendi içinde büyük bir teorik birikimi barındıran notlarıdır. ‹kincisi ise, çeşitli dergilerde de yayınlanan yazılarıdır.
“Seçme Yazılar” olarak derlediğimiz yazıları, Dursun Karataş’ın esas olarak bu ikinci gruptaki yazılarından oluşmaktadır.

*

Dursun Karataş’ın “yazıları”ndan söz ettiğimizde mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer yan da şudur: Devrimci Hareket tarafından yayınlanan ilk kitaptan son kitaba kadar, istisnasız hepsinde Dayı’nın katkıları vardır. ‹lk yayınlanan kitap olan “Devrimci Harekette Tasfiyecilik  ve Devrimci Çizgi”den, şehit düşmesinden kısa süre önce yayınlanan “Gökdelenleri Sarsan Kurşun Sabancı Eylemi” kitabına kadar hepsinde onun önerileri, yönlendirmesi ve onayı vardır.
Bu anlamda, elinizdeki Seçme Yazılar, onun ürettiklerinin ancak çok küçük bir kısmıdır.

*

Devrimci Harekette Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi, THKP-C Ve ‹ki Sapma, Haklıyız Kazanacağız, Kongre Belgeleri-1: Rapor adlı kitaplar başta olmak üzere, 38 yıllık tarihi içinde yayınlanan her kitapta, broşürde, hareketin ideolojik, politik üretiminde yer almıştır.

Dayı’nın bu kitapta yer verilen yazıları ise, çoğunluğu itibarıyla devrimin teorisi, stratejisi üzerine değildir. Ama bu stratejiyi hayata geçirecek olanlar üzerinedir. Çünkü, netleşmiş bir stratejik çizgiye sahip olan devrimci hareket için öncelikli sorun, o stratejinin hayata geçirilmesi,  o stratejik çizgiyi uygulayacak kadroların yetiştirilmesidir. Dayı’nın yazılarının önemli bir bölümünde, bu önceliğin damgasını göreceksiniz.

Ve göreceksiniz ki, teori, onun için, olması gerektiği gibi, hayatın sorunlarını çözmek, sınışar mücadelesini geliştirmek için bir araçtır. Daha özet olarak söylemek gerekirse, teori onun için, “dünyanın Türkiyesi’nde devrim yapmak için”dir. Dayı’nın yazılarında işte bunun sadeliği ve bunun gücü görülür. Teorik spekülasyonlar, devrime, devrimci eğitime hiçbir katkısı olmayan ve olmayacak şaşaalı çözümlemeler yoktur onun yazılarında.

Dünyayı ve ülkemizi değiştirmek isteyen biri, devrimin sorunlarını çözmek isteyen biri, Dayı’nın yazılarında sorularına cevap bulabilir. Ama Marksizm-Leninizmi, devrim için değil de lafazanlık için öğrenen biri, bu yazılarda istediğini bulamayacaktır.

*

Dursun Karataş, Türkiye devriminin kılavuzudur.
Yazıları, bu kılavuzluğun somutlanmış biçimlerinden biridir.

“Seçme Yazılar”, onun kılavuzluğunun belgesidir. “Seçme Yazılar”,  inanıyoruz ki, Türkiye devrimini  anlamak ve kavramak isteyenler için önemli bir kaynak,  devrim yolunda yürüyenlere ise tükenmez bir ışık kaynağı olacaktır.

0 Reviews