Efsanelerden Destanlara

Efsanelerden Destanlara

Devamını Oku »

Kitap Adı: Efsanelerden Destanlara
Yazar Adı: Hüseyin Çukurluöz
Yayınevi: Boran Yayınevi

Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


ÖNSÖZ

Bir efsane ki, binyıllardır sürer. Binyıllardır süren bir tufan bu; sınıflar kıyasıya çarpışır. Can alınır, can verilir bu tufanda. Kaybedilir, kazanılır, tufan hiç dinmez. Kaybedenler, kazanmak için yeniden dalarlar tufanın içine.
Bu tufanda, bir tarihe karşı dövüşenler var, bir de tarihin akışı doğrultusunda kılıç sallayanlar.
Dünyanın tüm ezilenlerinin sırtına kene gibi yapışmış asalaklar, sömürücüler, alçak bir düzeni dünyada ve tek tek ülkelerde sürdürmeye çalışıyorlar.
Dünyanın tüm ezilenlerinin umudu olan devrimciler, bu alçak düzene ve bu düzenin tüm zulmüne  karşı can bedeli direniyorlar.

F tipi hapishanelere karşı içeride ve dışarıda başlatılan büyük direniş, insan tufanının 21. yüzyıldaki en fırtınalı sayfalarından birini oluşturuyor.
Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu, 20 Ekim 2000’de başlayan ve 5. yılında hala sürmekte olan büyük direnişin 113. ve 114. şehitleridirler.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nin bir  hücresinde  el  ele tutuşarak girdikleri alev öbeğinin içinde ölümsüzleştiler.
Hüseyin Çukurluöz, 27 yıldır bu kavganın içindeki bir devrimciydi. 12 Eylül öncesinin anti-faşist mücadelesinde yeraldı. 12 Eylül cuntası  döneminde  uzun tutsaklık yıllarında perçinlendi inancı. Tahliye olduktan bir süre sonra yeni görevleriyle sürdürdü mücadeleyi. 1995’te yeniden tutsak düştü.  1996  Ölüm Orucu’nda bir ölüm orucu direnişçisi olarak omuzladı kavgayı.
2000’de başlayan F tiplerine karşı direnişte, bir  kez daha kızıl bandını kuşanarak ölüm orucu direnişçisi oldu.
“Efsanelerden Destanlara” adlı bu çalışmayı, Hüseyin Çukurluöz işte bu günlerde kaleme aldı.
Hücre hücre erirken, satır satır  çoğaldı  efsaneler ve destanlar. Bir ırmak gibi akan satırlar, onu 2000’lerin dünyasındaki en büyük destana, 2000’de başlayıp hala süren büyük ölüm orucu direnişine getirdi. Ezilenlerin tarihsel kavgasında, Tarih Baba’nın anlatacağı bir destan daha vardı artık. Ve Hüseyin Çukurluöz, onun hem yaratıcılarından, hem yazıcılarından biriydi.
Alt alta sıraladığı dizelerin son bölümünü planladığı gibi yazamadı. Fakat, sayfalarda tamamlayamadığı “Efsanelerden Destanlara” kitabını, alevlerin içinde ölümsüz bir kahramanlıkla tamamladı.
Aynı hücreyi paylaştığı yoldaşı ve ölüm orucu direnişçisi Bekir Baturu’yla el ele, bedenlerini tutuşturarak şehit düştüler.

113. ve 114. şehitlerdi onlar. Büyük Direniş 118 şehitle sürüyor.
Efsanelerden Destanlara sürüp gelen bu  kavga da, kuzgunlara karşı ezilenlerin safında dövüşüp bedel ödeyen tüm Hüseyinler’in, Bekirler’in ölümsüz anıları karşısında saygıyla eğiliyoruz.
“Efsanelerden Destanlara” büyük kavgayı anla tan bu satırlar, ezilenlerin kavgasında isyan bayrağını taşıyanlara Hüseyin Çukurluöz’ün mirası ve vasiyetidir.

0 Reviews