Kapitalizm Karşısında Sosyalizm

Kapitalizm Karşısında Sosyalizm

Devamını Oku »

Kitap Adı: Kapitalizm Karşısında Sosyalizm
Düzenleyen: Ilgın Güler
Yayınevi: Boran Yayınevi


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
Önsöz

Kapitalizm var olduğu günden bu güne kadar, halklar ve dünya üzerindeki en vahşi sömürü sistemidir. Öylesine bir sömürücüdür ki kar edebilmesi için ucunda kendisinin yok oluşu dahi olsa yapar.
Sosyalizmde ise bu tanımın tam tersini yapabilmek mümkündür. Neden?. Çünkü Sosyalizmde sömürü yoktur ve dünya halklarının sömürüden kurtulabilmesi için uğrunda veremeyeceği savaş yoktur kapitalizme karşı.

Son yüzyıl bize çok şey öğretti. Dünya devrimler tarihi olarak çok şeyler öğrendik, gördük ve bugün yaşıyoruz. 1917’de Marks ve Engels’in bahsettiği proleterya diktatörlüğü Rusya’da işçi sınıfının Lenin önderliğinde yaptığı ayaklanma ile diktatörlüğünü ilan etti ve tüm dünya 1. Emperyalist paylaşım savaşındayken dünya halklarına umut oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Böylece dünyanın 6’da 1’i emperyalizmden kopuyordu.

İç savaş Sovyet Rusyasında tam 4 yıl sürdü. Devrimin düşmanları çoktu. Hem içeride hemde dışarıda bir çok savaş verildi. İç savaşın bitiminden sonra yokluk, açlık içerisindeki Sovyet Halkı 10 yıl içerisinde dünyadaki gelişmiş emperyalist ülkelerin refah düzeyi diye açıklandırdıkları seviyeye geliyordu...

Emperyalizmin bunalımları, krizleri, pazar arayışları bitmiyor tarih 1944’u gösterdiğinde Dünya halkları 2. paylaşım savaşı ile birlikte Faşizmin saldırıları altında eziliyordu.

Stalin önderliğindeki Sovyet halkı tüm dünya halkları için 20 Milyon kez ( bu rakam 20 ila 27 milyon olarak değişkenlik göstermektedir) ölmüş ve faşizmi anavatanından Anayurt savaşı ile birlikte Berlin’e kadar atmıştır. Kazanan sovyet halkı değildir yalnızca tüm dünya halkları ödenen bu bedel sayesinde faşizmden kurtulmuş ve emperyalizm hiç ummadığı kadar büyük darbeler almış dünyanın 3 te 1’ine sosyalizm hakim olmuştu.

İki bunalım dönemi ve iki paylaşım savaşı sonrası emperyalizme karşı kazanan sosyalizm olmuştur ve olacaktır. Neden olacaktır diyoruz? Çünkü tarihsel zorunluluk bize kapitalizminemperyalizmin yıkılacağını söylüyor.

Kapitalizm aldığı yenilgilerden sonra sosyalizme karşı savaşını daha sinsi ve daha ince örmeye, örgütlemeye başladı ve ideolojik savaş çerçevesinde savaş sürdürmeyi tercih etti. İdeolojik savaş sayesinde sosyalizme karşı “Tek kurşun” atmadan, revizyonist ve oportünist iktidarlar sayesinde Lenin ve Stalin zamanında elde edilen kazanımlar, ideolojik netlik artık yok oluyor Sovyet halklarını bir araya getiren değerleri bir bir yok oluyordu. Nitekim 90’ların başında Sosyalist ülkeler bir bir yıkılırken aslında çöken revizyonist ve oportünist iktidarlardı.

Kapitalizme sosyalizmin yıkılması yetmedi, gençlerimizi yozlaştırdılar, bugün yozlaştırma politikaları en üst boyutta en had safhadadır. Uyuşturucu, fuhuş ve kumar tümdünyada gençler arasında hızla yayılmakta, gençlerimiz çocuklarımız uyuşturucudan, kızlarımız fuhuştan ve halklarımız kumardan başını kaldıramamaktadır. Açlık, yoksulluk, sağlıksızlık... tüm her şey olabildiğince bir avuç tekelin çıkarları için çalınmaya devam ediliyor. Dünyayı bugün 26 tekel yönetiyor. 26 tekel 8 milyar insanı yönetiyor. 8 milyar insan düşünün 26 kişi etrafında... Tükürmesine bile gerek yoktur 8 milyarın 26 kişiyi al aşağı etmesi için. Birleşilse ve savaşılsa tüm tankı topu, polisi, askeri, her türlü zırhlı aracı yok edilebilir.

Sosyalist insan devrimci insandır, devrimci halkını vatanını sevendir, dünya halklarını seven onlar için kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele edendir.

Sevgi emektir. Emek birleştikçe büyür, anlam kazanır ve vücut bulur. Birey tek başına kapitalizm karşısında yetersizdir. Kapitalizm bunu bildiği için alabildiğince bireyciliğibencilliği dayatıyor bunun sonucunda insanlar sevginin emek anlamını unutuyorlar. Sevgiyi de yozlaştırıyor kapitalizm yok ediyor.

İki insanın birbirini sevmesi kadar doğal bir şey olamaz dünyada ancak kapitalizm o kadar düşmandır ki insana dair olan her türlü güzelliğide yok etmek ister. İki insanın birbirine olan sevgisini saygısını ilgisini cinselliğe kadar indirger. Bugünün gençleriyle yaratılmak istenen tablo budur. Bunu başaramadıklarında kıskançlığı yayar. Kıskançlık aşağılanmanın en üst boyutudur. Neden? Çünkü güven duygusunun yok olduğu bir düşüncedir. 

Düşünün:
Bir insan eğer sevdiği insanı başka bir kızdan erkekden kıskanıyorsa o kızla o erkekle kendi arkadaşını hayal ediyor demektir. Ki bu en kirli düşünme yöntemi, en güvensiz insan betimlemesidir. Bugün kapitalizm “Kıskanmıyorsan sevmiyorsundur” düşüncesi ile kıskançlığı yaygınlaştırırken insanlarımızı ahlaksızlaştırıyor.Sevgiyi, vefayı, emeği yok ediyor. İnsanlarımızı sapkınlaştırıyor.

Şu pafümü kullan kızlar etrafında dönsün, şu gömleği giyin kızlar seni fark etsin, şu gece klübünde mutlaka kız arkadaşı bulursun tarzındaki reklamlar aslında hem kadını hem erkeği aşağılayan, onu değersizleştiren, meta haline getiren şeylerdir. Ve bunu kapitalizm başarmaktadır. Sürekli üreten bir insan olmaktan çıkarttığı dünya halklarını sürekli bir tüketen insan pozisyonuna alır, insanların sürekli tüketebilmesi için, sınırsızca üretmesi gerekir ki üretebilmesi için hammaddeye ihtiyacı vardır.

Hammadde ihtiyacı için yeni sömürge ülkelere başvurur. Yeni sömürge insanlarıda dünyadaki başka insanlar doysun, giyinsin, gezsin diye 3 kuruşa çalıştırılır ve açlık yoksulluk sınırı altında yaşatılır...
Dünyadaki tüm açlık, yoksulluk, çocuk ölümleri, savaşlar, kan, emek sömürüsü, sevgisizlik, güvensizlik yok ediyebilir. Bunu başarabilecek olan sosyalizmdir. Sevgi yalnız sevgiyle, güven yalnız güvenle takas edilebilinir. Eğitim ile mücadele ve kavga ile halkımızdan çalınan tüm değerlerimizi yeniden halkımıza vereceğiz, öğreteceğiz, öğreneceğiz.

Önce dünyanın 6’da 1’ini sonra 3’te 1’ini emperyalizmden kurtaran biziz. Her iki paylaşım savaşından sonra planlı ve programı bir çalışmayla 10 yıl gibi kısa bir sürede toparlanıp yeniden güçlenen sosyalizmin kurucuları biziz. Yine yapabiliriz. Bu güce ve ideolojiye sahibiz. Ve ideolojimizi, gücümüzü sürekli olarak düşmanımıza yönelteceğiz, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelemizi yükselteceğiz.

Elinizdeki bu kitap kapitalizminve sosyalizmin dünyayı nasıl yönettiğini, sorunlarımızı nasıl çözdüğünü yazılarımızla anlatmaktadır.0 Reviews