Liseli Devrimci Gençlik Tarihi

Liseli Devrimci Gençlik Tarihi

Devamını Oku »

Kitap Adı: Liseli Devrimci Gençlik Tarihi 
Yayınevi: Boran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖNSÖZ

Liselilerin devrimci bir tarihi vardır bu ülkede...
Çünkü onlar Bağımsız, Demokratik bir ülke kurma kav- gası içinde HALK İÇİN EĞİTİM mücadelesi ile yerlerini al- dılar. Onların adı Liseli Devrimci Gençlik'ti...
Liseli Devrim Gençlik, bir tarihin, geleneğin, mücadele an- layışının, onurun ve halkın gençliği olmanın adıdır bu ülkede...

Tarihlerinden ve geleneklerinden aldıkları bu güçle, iş- galleriyle, boykotlarıyla, Susurluk'daki devletten hesap so- ran öfkeleriyle faşizmin korkulu rüyası olmaya devam ediyorlar. Çünkü güçlerini onurlu tarihlerinden alıyorlar.

Emperyalizm ve oligarşi, türlü politikalarla liseli gençliğin devrimci dinamizmini yoketmeye çalışsada Liseli Devrimci Gençlik, halklarının gençliği olarak bu polilikaların karşısına dikilmiş ve mücadelesini yükseltmiştir.

Bugün, Liseli gençlik her geçen yıl kavgasını daha da büyütüyor.Büyütüyor ve kavga alanlarında yeni değerler ya- ratarak onurlu tarihine layık olmaya devam ediyor.
Geniş öğrenci kesimleri hızla saflaşıp, kavgaya girdikçe liselilerin üzerine düşen görevleri de artmaya devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanında "Halk İçin Bilim, Halk İçin Eği- tim" şiarıyla "Demokratik Lise Mücadelesi"ni yükseltmek, li- selerde de Öğrenci Meclislerini acilen kurmak, bugün büyük bir önem kazanmıştır. Liseliler bugün için en geniş öğ- renci kesimini Öğrenci Meclisleri'nde örgütlemek göreviyle karşı karşıyalar.

Yine Sezgin'lerin, İrfan'ların hesabını sormak, iktidarı he- defleyen halk kurtuluş mücadelesinin kitlesel gücü olmak için kavga dolu yıllar genç liselileri bekliyor.
Egemenler bu onurlu yürüyüşü durdurmak için polisiyle, sivil faşistleriyle, paralı eğitim politikalarıyla liselilerin karşısına çıkmaya devam edeceklerdir.

Ama onlar bir kez coşku seliyle bentlerini aşmış, önle- rine çıkarılan tüm engelleri yıkarak ilerlemeye başlamışlar dır. Bu gücün önünde ve bu öfkenin karşısında durmaya fa- şizmin gücü yetmeyecektir.
Önümüzdeki yıllar liselilerin, Anadolu'nun dört bir yanında daha güçlü olarak ayağa kalktıkları ve devleşen bir umut ha- line geldiklerine tanık olacaktır.

Zafer dolu yıllar onları bekliyor...

0 Reviews