PKK'nin Uzlaşma ve İşbirlikçilik Yolu

PKK'nin Uzlaşma ve İşbirlikçilik Yolu

Devamını Oku »

Kitap Adı: PKK'nin Uzlaşma ve İşbirlikçilik Yolu
Yayınevi: Boran Yayınevi


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
Önsöz:

Kürt milliyetçi hareketin adım adım uzlaşma, barış, teslimiyet, iş- birlikçilik, kara ordusu olma ve nihayetinde emperyalizmin jandarmalı- ğına soyunup üs devleti olma yolundaki ilerleyişine ilişkin birçok değerlendirmeler yazıldı. Çeşitli yayınlarımızda daha önce PKK’nin ku- rulduğu 1978 yılı ile 2008 yılı arasındaki süreci ayrıntılarıyla yazdığımız için, özetin özeti şeklinde kısaca değindik.

Bu kitapta esas olarak; 2008’den bugüne; ideolojik ve siyasi önder- liğini emperyalizmin yaptığı uzlaşma-tasfiye-teslimiyet politikalarına karşı Kürt Milliyetçi Hareket’in tavrını anlatmaya çalıştık.
Milliyetçilik neden çıkmazdır, neden Kürt halkını kurtuluşa değil ba- taklığa götürür? Miliyetçilik neden yorulmaya ve yenilmeye mahkumdur? Neden 15 bin gerilla ve 50 bin kişilik milis gücüyle sonuç alınamaz, bir örgüt tek bir direniş örgütleyemez, tek bir tutsağını sahiplenemez, tek bir cenazesini gömemez duruma gelir?

Bu soruların cevabı, yukarıda bahsettiğimiz süreçte yatmaktadır.
Ezilen ulus milliyetçiliği de ideolojik kaynağını burjuvaziden alır ve hizmet edeceği yer orasıdır. “Barış, ateşkes, özerklik, demokratik eko- lojik toplum, otonom, 3. alan…” bilimum teorilerin hepsinin kaynağında burjuvazi vardır.

Emperyalizm gerçeğinin olduğu bir dünyada, dünya topraklarının emperyalistler arasında paylaşıldığı bir dünyada, kapitalist üretim ve paylaşım sisteminin hakim olduğu bir dünyada; tek doğru emperyalizmi yok edene kadar savaşmaktır!

Baş çelişki; emperyalizm ile dünya halkları arasındadır. Bu gerçek değişmediği sürece; bir hareketi, bir olayı, bir kişiyi, bir filmi, bir kitabı, dünyadaki herhangi bir gelişmeyi değerlendirirken ilerici olup olmadı- ğına, desteklenip desteklenemeyeceğine ilişkin tek bir kıstas vardır: Em- peryalizme karşı duruşu.

Böyle baktığımız için, emperyalizme bir taş atanın bile yanında olu- ruz. Böyle baktığımız için Romanya’da Çavuşesku’yu destekledik, Irak’ta “Ne Sam Ne Saddam” demek yerine ABD’ye karşı eylemler yap- tık. Suriye’de iktidarın meşruluğunu savunup, Kürt Milliyetçi Hareket’in, Esad’ın çekildiği Rojava’da üs devleti kurmasına, emperyalizmin işgal gücü olmasına tavır aldık.

Tüm dünya ve ülkemiz “sol”u, “Rojava Devrimi” diye alkış tutar, oraya ‘savaşçı’lar gönderip ‘şehit’ler verirken, biz Ortadoğu halklarının katilliğine soyunulmasını mahkum ettik. Nihayetinde, Suriye’de nüfu- sun yalnızca %7’sini oluşturan Kürtler üzerine demagoji yapan Kürt Milliyetçi Hareket’in, emperyalizme 25 üs kurdurmasına, Kürt gençlerini emperyalizmin emrinde Ortadoğu halklarının celladı yapmasına, yeni bir İsrail olmasına karşı çıktık, çıkacağız!

Kürt Milliyetçi Hareket’in ideolojik ve siyasi bitişini gözler önüne ser- menin, başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu halklarını sırtından han- çerleme tavrını teşhir ve mahkum etmenin onuru, yalnızca Cephelilerindir.

Ulusal sorunun çözümü; Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı (UKKTH) nı kullanabilmesiyle olur. Bunun zeminini hazırlamanın bi- ricik yolu da Demokratik Halk İktidarı’nın kurulmasıdır.
Yani 73 halkın birarada yaşadığı Anadolu topraklarında, öncelikle emperyalizme ve faşizme karşı birlikte savaşıp, halklar olarak kendi ik- tidarımızı kurmalıyız.

Yalnızca halkın kendi iktidarında; Kürt ve Türk ulusunun, diğer azın- lık ve milliyetlerden halklarımızın can güvenliği, beslenme, sağlık, ça- lışma, eğitim, konut, giyecek, altyapı, dil, kültür, ulusal baskı vb sorunları ortadan kalkacaktır. Kürt sorunun çözümü devrimde,  sosyalizmdedir!

Tüm halklarımızı, emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesinde birleşmeye çağırıyor ve kendi iktidarımızı kuracağımıza olan güvenimiz ve inancımızla bir kez daha hakırıyoruz:

KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN HALKLARIN MÜCADELESİ!
ORTAK ÖRGÜTLENME, ORTAK MÜCADELE, ORTAK İKTİDAR!
TEK YOL DEVRİM, TEK KURTULUŞ SOSYALİZM!

0 Reviews