Sanatçıyız Biz - Halk Sanatçılığının Alfabesi

Sanatçıyız Biz - Halk Sanatçılığının Alfabesi

Devamını Oku »

Kitap Adı: Sanatçıyız Biz - Halk Sanatçılığının Alfabesi
Yayınevi: TAVIR Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

GİRİŞ

Sanat deyince, her kesimin yaklaşımı farklı oluyor. Faşizmin sanata bakışı düşmancadır. Burjuvazi sanatı melankolik, mistik bir hayal aleminde, ulaşılmaz olarak ilan eder. Halk ise ozanlardan, destanlardan onu ta yüreğinde hisseder. Kimi zaman sanatı küçümseyen 'sanat sepet' işleri diyenler de oluyor. Oysa sanat bizim için bir silahtır. Yeni insanın yaratılmasında aktif rol oynar. İnsanların duygu ve düşüncelerini devrimcileştirir, hayata ve kavgaya dair bir dinamizm taşır.
Bahsettiğimiz sanat elbette ki devrimci sanattır. Burjuvazinin gerici sanatı insanı geliştirmek bir yana; yozlaştırır, değersizleştirir.

"Edebiyat, genel proletarya davasının bir parçası olmalıdır." diyor Lenin. "Edebiyat"ın yerine "sanat"ı da koyabiliriz. Bu anlamda devrimci sanat, her şeyden önce emekçi halkın sanatıdır. Amacı, içeriği ve biçimi burjuvazinin bize sanat diye sunduklarından çok farklıdır. Devrimci sanat; sanatla, halkın bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin kopmaz bağlarla bağlanmasıdır.

Sanatın, geniş halk kitlelerini ortak bir amaç uğruna bir araya getirmedeki gücünü Grup Yorum'un İnönü ve Bağımsız Türkiye konserlerinde çok net gördük. Grup Yorum 30. yıl konserlerinde ülkenin en büyük şehirlerinin meydanlarında yüzbinlerin toplandığını

gördük. Sanatımızla var olduğumuz her yer bizim için bir mücadele arenasıdır ve ideolojik propagandamızı güçlendirmeye hizmet eder.

Sonuç olarak; devrim mücadelesinin bir silahı olarak gördüğümüz sanatımızı daha işlevsel kılmak ertelenemez bir görevdir. Çünkü düşmana yönelmiş bir silahtır o. Ne kadar çok mermi atarsa, düşman cephesi o kadar küçülür.

Bu broşürde en genel anlamıyla sanatın bizim için önemini ve mücadelede üstlendiği rolü çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Her alanda olduğu gibi sanat alanında da yetkinleşmeli, devrimci sanatı kitleselleştirmeliyiz. Sanat alanını burjuvaziye terk etmeyeceğiz.

0 Reviews