Devamını Oku »

Kitap Adı: Sorunlar Çözümler
Yazar Adı: Ali Osman Köse
Yayınevi: Boran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Önsöz...

Her sorunun devrimci bir çözümü vardır. Sorun çözen olmalıyız.
Devrimci kişilik, sorunun bir parçası olan değil, sorun üreten değil, sorun çözendir. İçinde yaşamaya zorlandığımız düzen sürekli sorun üreten, sömürü ve zulüm düzenidir. Bu düzen bencillik, bireysellik üretir. Bireysel kurtuluş özlemleri, umutları yaratır. Fakat, kapitalist sömürü ve zulüm düzeninde bireysel kurtuluş mümkün değildir. Milyonlarca yoksulu böl-parçala-yönet politikalarının bir sonucu olarak birbirlerine karşı kışkırtır, birbirlerinin omuzlarına hatta cesetlerine basarak yükselmeyi vaat ederler. Yaşanan sorunların kökeninde burjuvazinin her gün, her saat pompaladığı bencillik, bireysellik ve özel mülkiyetçilik düşüncesi vardır.

Bu sömürü ve zulüm düzeni değiştirilmeden, sorunların nesnel zemini ortadan kaldırılmadan, halkın en temel sorunları çözülmeyecektir elbette.

Fakat buna rağmen kimi sorunlar halkın dayanışması, özverisi, paylaşımlarıyla, devrimci politikalar üreterek çözülebilir.

İşte, tam da bu noktada devrimci kişiliğin özü ortaya çıkar. Devrimci kişilik, devrim için, halk için yaşayan, düşünen, üreten devrimcilerin sorun çözen yanlarını, özelliklerini ortaya çıkarır.

Cephelilerin olduğu her yerde, sorun varsa çözüm de vardır. Cepheli çözümlerin bizzat sorunların içinde olduğunu bilir. Sorunların kaynağına inersek çözümleri de o kaynakta arar ve buluruz. Çünkü, Cepheliler Anadolu halklarının en büyük sorunu olan emperyalist bağımlılık ilişkilerini yok etmeki oligarşinin zulüm makinası faşist devlet mekanizmasını kırmak ve eşit, özgür, adil bir sistem olan sosyalizmi kurmak için Anadolu İhtilalinin öncüleri olarak savaşmaktadırlar. Hedefleri milyonları örgütlemek ve halkı bu savaşın asli unsuru haline getirip zaferi kazanmaktır.

Bu en büyük sorunu çözmeye aday olup ileri atılan Cepheliler, halkın yaşamında karşılaştığı her sorunu, bu mücadelenin için yaşanan tüm sorunları çözmeye de gönüllü olmuştur.

"Sorun varsa çözüm de vardır" diyerek öne atılır Cepheliler ve bu tavırları onların devrimci kişiliklerinin bir özelliğidir.

Ulaş Bardakçı'nın bu yönünün özellikle çok geliştiğini yoldaşları, tanıyanlar şöyle ifade ediyor:

"Sorun kişilerdeyse çözmek için Ulaş oradaydı. Çözümün kendisiydi Ulaş." (Mahir, Hüseyin, Ulaş; Boran Yayınları, Sayfa: 67)

Bir yoldaşı Ulaş'a dair şöyle der:
"Ulaş çok esaslı dünya tatlısı bir insandı. Yetenekli, başarılı, pratik işlerde çok ustaydı. Polis 'Bu adam tek başına bir örgüt' diyordu. (Mahir, Hüseyin, Ulaş; Boran Yayınları, Sayfa: 231)

Sorun çözmek, devrimciliğimizi büyüttüğü gibi devrimciliği de ilerletir. Devrimin önündeki engellerin, zorlukların aşılmasını da sağlamış olur.
Sorun çözmek aslında bir devrimci için devrimi örgütlemek demektir. Ki tüm devrim mücadeleleri, sorunları çözen devrimcilerin bu iradesiyle, insani yapısıyla sıçramalar yaratmıştır. Sorunları, çözerek devrimi büyütenler, kendilerini de bir adım ileriye taşımışlardır ki, tüm önderlerimizin, ustaların, şehitlerimizin yaşamları bu konuda da örnektir.

Çünkü;
"Devrimci hayatın içinde devrimi örgütledikçe kişiliğinde de devrimciliği büyütüyor demektir. Bu ikisi daima etkileşim içinde gelişir." Mahir, Hüseyin, Ulaş; Boran Yayınları, Sayfa: 115)

İşte devrimi kişiliğin gelişim diyalektiği her daim bu şekilde olacaktır.

0 Reviews