Devamını Oku »

Kitap Adı: Tarihimiz

Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
ÖNSÖZ

Tarih yazımı sürüyor. Kanla yazmaya devam ediyoruz tarihimizi. Bu tarih kanla yazılan devrim tarihidir.

Türkiye devrim tarihimiz dünya devrim tarihinde eşine ender rastlanan özgünlüklere sahiptir. 1970 öncesi TKP revizyonizmine karşı Mahir Çayan önderliğinde kurulan THKP-C ile Türkiye devriminin yolu yeniden çizildi. PASS (Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi) ile Türkiye devriminin ayakları yere bastı. Ve o günden bu güne kadar tarihimizi oluşturan sayısız gelenekler yarattık. Gelenekleri olmayan ve yeni gelenekler yaratamayan bir hareket yok olmaya mahkumdur. Tarihimizin neredeyse her dönemecinde yeni bir gelenek yarattık. Cuntaya karşı direnişten, tek tip dayatmasına karşı ölüm orucuna, SSCB’nin dağılmasıyla tüm dünyada silahlar bırakılıp barış adı altında teslimiyete giden yolların taşları döşenirken atılım sürecini başlatıp halk düşmanlarından hesap sormaya, kırda şehirde gerilla savaşını büyütmekten OHAL’e karşı direnişe varana kadar sayısız örneğin yaratıcı olduk.

Düşmanlarımız dahi “her şey değişti, Kızıldere’nin adı bile değişti bir tek siz değişmediniz” diyerek ML konusundaki ısrarımızı kabul etmek zorunda kaldı. Yaşadığımız ülke emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir. Dünya ise bir avuç tekelin egemenliğinde milyarlarca insanın açlık ve yoksullukla boğuştuğu bir dünyadır. Böyle bir dünyayı kabul etmiyoruz. Tüm halkların kardeşçe birarada yaşadığı bağımsız-demokratik-sosyalist bir dünya kuracağız. Herkes silahları bırakabilir. Herkes düzenle uzlaşabilir. Bizi ayıran nokta tam da burasıdır. Biz geleceği temsil ediyoruz. ML dünyanın geleceğinin sosyalizmde olduğu söylüyor. Biz bu doğrultu da mücadele ediyoruz.

Bize teslim olun diyorlar. Ulucanlar, 19 Aralık, F tipi hücreler, sayısız gözaltı, tutuklama, işkence... Tüm bunların amacı bizi düzen sınırları içine çekmek için yapıldı.

Bu kitabımızda tüm saldırılara nasıl göğüs gerdiğimiz, her sürecin özgünlüğüne uygun olarak yarattığımız örgütlenmeler, şehirde kırda yürüttüğümüz savaş var...

Bu kitabımızda bizim tarihimiz var.

Emperyalizm ve oligarşi halklara tarihini unutturmaya çalışır. Halkların bilincini köreltmeye, onların düşünme yetilerini ellerinden almaya çalışır.

O nedenle tarihimiz öğrenmeliyiz.

Tarihimizi öğrenmek geleceğe dair daha sağlam adımlar atmamızı sağlar. Dostumuzu ve düşmanlarımızı bu sayede tanırız.

Geleceğe dair kararlarımızı verirken tarihimiz en büyük danışmanımızdır. Tarihi olmayanın geleceği de olmaz.

Geleceğimizi geçmişimizde kurduğumuz temeller üzerine şekillendireceğiz. İşte bu nedenle tarihimizi okuyalım, okutalım...

0 Reviews