Moda Moda Kapitalizmde Yozlaştırma Aracıdır.Bizim İse Kimliğimiz, Beğenilerimiz Olacak

Moda Moda Kapitalizmde Yozlaştırma Aracıdır.Bizim İse Kimliğimiz, Beğenilerimiz Olacak

Devamını Oku »


Kitap Adı: Moda Moda, Kapitalizmde Yozlaştırma Aracıdır.Bizim İse Kimliğimiz, Beğenilerimiz Olacak

Derleyen: Grup Yorum Emekçisi Sena Erkoç

Yayınevi: Tavır

Basım Tarihi: 2023

Önsöz

 

Üreten ve yaratan halkımız,

Merhaba. Merhaba’nın anlamı: ‘‘rahat olun, güvenin, burası bayındır bir yer’’ demektir.

Bayındır: ‘‘gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun hale getirilimesi’’ demektir.

Halkımız, devrimci sanatçılar olarak, sizin çocuklarınız olarak bize, düşüncelerimize, yaşamımıza, yarınlarımızı kurma mücadelesinde bugünden yarattıklarımıza güvenin.

Devrimcilerin her konu hakkında bir düşüncesi, söyleyeceği bir sözü, yaratacağı bir alternatif vardır. Bu gücü sınıf bilincimizden alıyoruz.

Çünkü biz üreten ve yaratanlarız. Biz halkız.

İleri olan, ilerici sınıf biziz.

Bu nedenle en güzel, en ilerici, en yararlı örnekleri yaratan ve yaratacak olan da biziz.

Sağlık, eğitim, sanat, felsefe, bilim, sevda, moda.

Halkımızı ilgilendiren her şey bizi de ilgilendirir.

Kapitalizm ise her yanıyla kokuşmuş ve çürümüştür. Ve çürüyen bir düzen ancak halkı da çürüterek ömrünü uzatabilir. Bu nedenle modayı halklara yönelik bir yozlaştırma silahı olarak kullanıyor.

Kapitalizm moda ile halkları yozlaştırmayı, kendi kültürlerine yabancılaştırmayı amaçlıyor.

Moda esas olarak ekonomik değil, ideolojik ve kültürel bir yozlaştırma aracıdır!

Kapitalizm moda ile kişiliklerimizi yok etmeyi, değer ve geleneklerimize yabancılaştırmayı hedefliyor. Çünkü biliyor ki kişiliğini yitirmiş, düzenin çizdiği sınırlara hapsolmuş, kendi kültürüne ve geleneklerine yabancı olan kişiler halk ve vatan sevgisinden de uzaklaşır, halkı ve vatanı için savaşacak sevgisini de yitirir.

Kapitalizm bizi sinek gibi vitrinlere yapışan, o vitrinlerdeki sahte balı toplamaya çalışan insanlar haline getirerek beyinlerimizi işgal etmeyi amaçlıyor. Her gün yarın ne giyeceğini düşünmekten başka bir şey düşünemeyen, ihtiyacı olmamasına rağmen sürekli alışverişi düşünen, doyumsuz insanlar haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kısırdöngünün içinde hapsolmamak için bu broşürü hazırladık. Halkımızı emperyalizmin bu kuşatmasına karşı bilinçlendirmek ve adım atmasını sağlamak için bu broşürü hazırlama ihtiyacı duyduk.

Bizler kapitalizmin neyi hedeflediğini biliyoruz. Halkımızı ve vatanımızı çok seviyoruz.

Bu uğurda mücadele ediyoruz.

Bu yüzden halk çocuklarının moda ile Yozlaştırılmasına, beyinlerinin çalınmasına, kimliksizleştirilmesine, estetikten yoksun, halkımızın, bireyin tüm özgünlüklerini yok eden moda anlayışına müsaade etmeyeceğiz.

Bizim modamız anlam ve değer üretmeli.

Biz vitrinlerine sahte bal sürülmüş mağazaların camlarına sinekler gibi yapışmayacağız. 8 Milyar halk biziz, arı biziz bal bizdedir.

Kapitalizmin moda ile kişiliksizleştirme saldırısına karşı biz moda ile kişilik kazandıracağız.

Emperyalizmin beyinlerimizi moda ile yönetmesine izin vermeyeceğiz.

Moda kapitalizm’de yozlaştırma aracıdır.

Bizim ise kimliğimiz ve beğenilerimiz olacak.

 

Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

 

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
0 Reviews