Halkın İçinde Olmadığı Bir Yargı Adil Değildir

Halkın İçinde Olmadığı Bir Yargı Adil Değildir

Devamını Oku »Kitap Adı: EMPERYALİSTLER VE FAŞİST İŞBİRLİKÇİLERİ HANGİ FAŞİST YASALARI ÖRNEK ALDI? BUGÜN HALEN HANGİ NAZİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR?
Yazar Adı:
Yayınevi: Siyasi Gerçekler Komitesi, Halk Okulu Dergisi

Basım Tarihi: 2024 

ÖNSÖZ

Halkın İçinde Olmadığı Bir Yargı Adil Değildir

Hukuk egemenlerin haksız isteklerini kuralara bağlayarak haklı gösterme aracıdır.

Hukuk egemen sınıfın yasallaştırılmış iradesidir.

Kapitalizmde sömürü düzenini ve özel mülkiyeti meşrulaştıran kurumlar:

-devlet,

-hukuk,

-parlementodur.

Bu kurumlar burjuva demokrasisine göre çalışırlar.

Hukuk ve parlementonun görünürdeki en büyük silahı “Hukukun üstünlüğü” söylemidir.

Hukukun üstünlüğü liberallerin en büyük dayanağıdır.

Liberalizm özünde burjuva ideolojisidir, kapitalizmin ideolojik giysisidir.

Kapitalist sistemde hukukun üstünlüğü, devletin tarafsızlığı, yargının bağımsızlığı büyük bir

yalandır.

Hukuk kapitalist sistemin baskı ve tahakküm aracıdır.

HUKUK, BURJUVA DEVLETİNİN ELİNDE SINIFSAL BİR BASKI ARACIDIR.

Kapitalist sistemde adaletsizliğe kalkan olan: devletin zoru yani askeri, polisi, özel timi,

kontrgerillası, hukuku ve yasasıdır.

İNSAN HAKLARI BURJUVAZİNİN ALDATMACASIDIR. TARİHTE BÜTÜN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

MAGNA CHARTA'DAN BERİ DÜNYA HALKLARININ KANI VE CANIYLA KAZANILMIŞTIR.

Dünya halkları bu hakları da elinde tutabilmek için bütün gücüyle savaşmak zorundadır.

Hukuk kapitalizmin artıdeğer üretimin sürekliliğini sağlamak, özel mülkiyeti korumak ve

kapitalist sistemin kendini yeniden yeniden üretmesi içindir.

Faşizm artıdeğerin süreklileştirilmesi, özel mülkiyetin korunması için vardır.

Faşizm bir yasa devletidir.

Faşizmin olduğu bir sistemde adaleti ancak devrimciler sağlayabilir.

Nihai adalet ancak bir devrimle, halkın iktidara gelmesiyle mümkün olabilir.

ÜRETİM ARAÇLARININ ÖZEL MÜLKİYETİNE SON VEREREK, HALKIN İKTİDARINI KURMAK

ZORUNLU UYGUNLUK YASASININ GEREĞİDİR.

BU YASA İNSAN İRADESİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK İŞLEMEKTEDİR.

Kitabımız, Halk Okulu dergisinde yayınlanan “Hukuk Nedir Ne İşe Yarar? Yasal Ama Adil

Değil” köşe yazılarının toplanmasından oluşmaktadır. Nazi Hukuku uygulamaları bugün

hem ülkemizde hem de başta ABD ve Almanya olmak üzere birçok emperyalist ülkede

devam etmektedir.

KİTABIMIZI, ALMAN EMPERYALİZMİN 129 YASALARINA KARŞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİ YAPAN

DİRENİŞÇİLERE; 26 ÜLKEDEN AÇLIK GREVLERİNE KATILAN, ALMAN EMPERYALİZMİNİN

YARATMAK İSTEDİĞİ KORKU DUVARLARINI YERLE BİR EDEN HALKIMIZA ARMAĞAN

EDİYORUZ.

Siyasi Gerçekler Komitesi, Halk Okulu Dergisi


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız0 Reviews