FULBRİGHT ANLAŞMASI

FULBRİGHT ANLAŞMASI

Devamını Oku »


Kitap Adı: FULBRİGHT ANLAŞMASI

Yazar Adı:

Yayınevi: Boran Yayınevi

Basım Tarihi: ŞUBAT 2024

 

Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

 

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

 

ÖNSÖZ

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın gösterdiği gerçek şuydu ki; emperyalizmin en büyük korkusu sosyalizmdir. Sosyalist devrimler ve halkçı iktidarlar dünyaya yayıldıkça, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalistler, SSCB’nin zaferinin son yenilgileri olmasında ortaklaştılar.

İktidarlarını garantilemek, vahşi sömürü düzeninin ömrünü uzatmak için örgütlenmeye ve açık işgallerin yanında beyinlerin de işgaline başladılar. Askeri, ideolojik, ekonomik, kültürel tüm cephelerde saldırıya geçtiler.

İşgallerle alamadıkları sonucu, özellikle kültürel ve ideolojik bombardımanla almaya başladılar. Halkları örgütsüzleştirmek, bireycileştirmek, güçten düşürmek, kendine güvensizleştirmek ve nihayet salt nefes alıp veren-kol gücünü kullanan bir canlıya dönüştürmek için Amerikan kültürünü ve yaşam tarzını tüm dünyaya empoze etmeye başladılar.

Örgütlü kesimleri örgütsüzleştirmeye, devrimci örgütleri reformistleştirmeye, demokratik kitle örgütlerini emperyalizmin güdümündeki sivil toplum örgütlerine dönüştürdüler. Sanat, spor, hukuk, kültür, beslenme, eğlence, giyim, bilim, tarih, sağlık vb. tüm üst yapı kurumları; kapitalist altyapıya göre şekillendirildi.

Ancak en belirleyici olan ise EĞİTİM alanıydı. Emperyalizm, başta yeni-sömürge ülkeler olmak üzere tüm dünyada Amerikan İmparatorluğunu tesis etmek için, çocukluktan itibaren eğitim çağındaki tüm çocukları, gençleri, üniversitelileri ve hatta akademisyenleri yeniden şekillendirmeyi hedefledi.

Amerikan emperyalizmi.1940’lı yıllardan itibaren FULBRIGHT ANLAŞMASI ile tüm dünyayı saran bir ağ gibi eğitimini tekeline aldı. “Barış, kardeşlik” gibi demagojiler eşliğinde ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI başlattı.Böylelikle “kültürler arası zenginlik, etkileşim” denilerek aslında tüm dünya gençliğini tektipleştirirken; Amerikan düşünce ve yaşam biçimini gönüllü olarak kabullenen, ona hayran olan on binlerce kişiyi eğitmeye başladı.

Böylelikle, hem kendi işbirlikçilerini kendi elleriyle yaratarak yenisömürge ülkelerin kendi siyasetçilerini, bürokratlarını, akademisyenlerini yetiştirdi. Hem de Öğrenci Değişim Programlarına katılmasına dahi gerek kalmadan, tüm dünya ülkelerinin Eğitim Bakanlıklarının müfredatlarını belirledi.

Bu kitapta; işte bunlara imkân veren Fulbright Anlaşması’nın ne olduğunu, emperyalizmin ne amaçladığını ve sonuçlarını okuyacaksınız.

Fulbright, bugün hem ülkemizde hem diğer yeni-sömürgelerde hem de emperyalist ülkelerde dahi geçerliliğini koruyan bir eğitim sistemidir. Birleşmiş Milletler kararlarının, NATO saldırılarının yapamadıklarını, tamamlamak üzere yapılmış ve beyinleri teslim almayı hedefleyen bu anlaşma, bağrımıza saplanan hançerlerden biridir.

ABD emperyalizmi askeri üsler, LGBTİ+ saldırısı, IMF yaptırımları,

ABD Ulusal Güvenlik Stratejileri, NATO zirvelerinde aldığı kararlarla neyi amaçlıyorsa; Fulbright’la da onu amaçlamaktadır.

Bu yüzden emperyalizmle imzalanan tüm ikili anlaşmalar iptal edilmeli, bugün emperyalizmin tüm dünyadaki en kapsamlı burs programı olan Fulbright’a son verilmelidir!

Bunun tek yolu emperyalizme karşı bağımsızlık

Faşizme karşı demokrasi

Kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesini büyütmektir.

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde birleşelim!
0 Reviews