26 Aralık 2019 Perşembe

50 Soruda Öğrenci Meclisleri

Kitap Adı: 50 Soruda Öğrenci Meclisleri
Yayınevi: Haziran Yayıncılık
Basım Tarihi: Eylül 1999

ÖNSÖZ:
Öğrenci Meclisleri, 1997 yılı sonlarından itibaren öğrenci gençliğin gündeminde. Örgütlü-örgütsüz birçok kesimle tartışıldı, konuşuldu. Öğrenci
Meclislerinin gerekli olup olmadığını savunan ya da savunmayan, Öğrenci Meclislerinden haberi olan olmayan hemen herkesin dile getirdiği, ihtiyacını hissettiği sorunların ortak olduğu görülmüştür.
Nedir bunlar?
- Tüm öğrenci gençliğin sorunlarını özgürce ortaya koyduğu, çözüm önerilerini sunduğu zeminlerin yaratılması. Yani; konuştuğu, tartıştığı, anlattığı, dinlediği kısacası söz hakkını, inisiyatifini, karar hakkını, iradesini yansıtabildiği, kendisine ait öz örgütlenmelerin oluşturulması ihtiyacı. Öğrenci gençliğin sorunlun karşısında birlikte çözüm araması, ortak hareket etmesi gerekliliği.
- Dağınıklıktan, düzensizlikten kurtulunması.
İşte ihtiyaç olan bunlardır, öğrenci gençliğin aradığı budur.
Peki, bunlar nasıl sağlanacaktı? Nasıl bir örgütlenmeyle gençliğin bu ihtiyaçlarına cevap verilebilirdi?
Ortaya konulacak öneriler birbirinin karşısına konulmadan, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek, somut, gerçekleşebilir öneriler olmalıydı. Gençliğe gidildiğinde, bir araya gelindiğinde, tartışıldığında nasıl bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğu görülecekti.
Sorunlar bizimse, sorunlarımıza çözüm arıyorsak ve bu sorunlun biz çözeceksek birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizin düşüncelerine, önerilerine değer vermeliyiz. Kendimize güvenmeliyiz. İşte bir araya gelişimiz güvenimizin, sorunlarımızı çözmekteki samimiyetimizin ifadesidir.
Bunun için Öğrenci Meclisleri diyoruz.
Öğrenci Meclislerini öneri olmaktan çıkarıp yaşama geçirmek gerekiyordu. Yaşama geçirmek için çağrılar yaptık. Gençliğe gittiğimizde, düşüncelerini alıp düşüncelerimizi anlattığımızda sahiplenildiğini gördük. Ve Meclis Girişimleri boy vermeye başladı. Öğrenci Meclisleri henüz yenidir.
Çok daha geniş gençlik kitlelerine götürülmeye, tartıştırılmaya ihtiyacı vardır. Çünkü Öğrenci
Meclisleri, öğrenci gençlik içinde, onun iradesi ve inisiyatifiyle gelişip büyüyecektir.
Gerekirse her şey yeniden tartışılacak, ihtiyaç ve çözümler birlikte bulunacaktır.
50 Soruda Öğrenci Meclisleri Broşürü, Öğrenci
Meclislerinin ne olduğunu, neden böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu, neler sağlayacağını, nasıl bir örgütlenme olduğunu, nasıl kurulacağını, nasıl geliştirilip güçlendirileceğini açık ve yalın biçimde ortaya koyuyor, bakış açısı sunuyor.
Bu bakış açısını zenginleştirmek, yaşamda somutlamak öncelikle bu faaliyetin doğrudan yürütücüsü olan kendi sorunlarına sahip çıkma iddiasında ve duyarlılığında olan meclis çalışanlarının işidir.
Başarının anahtarı en geniş öğrenci kitlelerine gitmek; birlikte düşünüp birlikte çözümler aramaktır. Bu yapılmadan meclisleri kurmak ve geliştirmek olanaksızdır.

Öğrenci Meclisleri, öğrenci gençlik için, onun mücadelesi ve geleceği için önemli, ciddi bir adımdır. Bu adımı büyütecek, geleceğimizi kazanacağız.


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *