9 Aralık 2019 Pazartesi

Devrimci Olmak Parti Cepheli Olmaktır (Cilt1)

Kitap Adı: Devrimci Olmak Parti Cepheli Olmaktır (Cilt1)
Yazar Adı: Günay Özarslan
Yayınevi: Boran Yayınevi
Basım Tarihi: Şubat 2019


Ö n s ö z
Tarih, toplumsal bir nehir olarak akıyor.
Bugün tarih içinde bir an. Ve bugün anlamaya çalıştığımız her şey dünkü gelişmeler içinde saklı.
Bugün dünün devamı...
Yarın ise bugünün devamı olacak.
Ülkemizdeki devrim mücadelesini anlamak geçmişimizi anlamak ile yakından ilgili.
Size yarını anlatmak istiyoruz.
Elimizde bakıp göreceğimiz büyük bir tarih var, doğru yorumlarsak bize yarının ipuçlarını verecek.
1917 Ekim sosyalist devrimi, dünya halklarının temel haklar ve özgürlükleri kazanma sürecinde büyük bir adım idi.
Paris komünü ile ilk olarak filizlenen umut, Rus işçi sınıfının büyük savaşımı sonunda gerçek oldu. 80 yıl sürdü.
Bu sürecin kesintisiz olamayacağını tüm ustalar yazıp söylemişti,
Sovyetler Birliği dağıldı.
Olan biteni anlamak için tarihe baktık. Dünya halkları temel haklar ve özgürlükler için mücadeleden vaz mı geçecekti? Elbette hayır.
SBKP 20 kongresi geri dönüşün başlangıcı, Gorbaçov ihaneti ise geri dönüşün tamamlanması oldu.
Tüm dünyadaki sol ve komünist partileri, ekim sosyalist devriminden olduğu gibi, bu geri dönüş ve yıkım sürecinden de etkilendiler.
Biz bilimi esas alarak toplumsal çelişkilere ve sorunlara baktık. Tekelci sermaye geçmişten daha fazla sömürü ve talan peşinde.
Burjuva demokrasisi ve emperyalist kapitalist düzen krizde; bir gelecek projesi olmaktan çoktan çıkmış durumda.
Dünya halklarının sorunları büyürken, özgürlük ve eşitlik talepleri daha da güçlenmiş durumda.
Biz çözümün sosyalizmde olduğunu söylemiştik, yine söylüyoruz.
Sosyalizm bilimsel olarak ispatlanmış, bir eşit ve özgür toplum projesidir.
Ancak kendiliğinden sosyalizme varamayız. Bugünün efendileri ne servetlerini, ne de imtiyazlarını öyle kolay kolay bırakmayacaklardır.
Tarih önüne çıkan engelleri, zorun ebeliği ile aşmıştır.
Yarın da aynı şekilde aşacak.
DHKP-C, 40 yıllık mücadelede biriktirdikleriyle, büyük direnişleri kapsayan pratiği ile Diyalektik Materyalizmin ışığında analizleriyle ve yorumlarıyla devrim ve sosyalizm bayrağını taşıma onuruna sahip bir öncü müfreze;
Emperyalizm; halkları, tecrit, uzlaşma ve teslimiyet politikaları ile umutsuzluğun kuyularında boyun eğmeye zorlarken,
Parti Cephe, bedeller ödemek pahasına düşmanla uzlaşmadı, halkına güvendi, geleneklerinden güç aldı, bilimsel düşünceye sarıldı ve iktidar iddiasından asla vazgeçmedi. Paris komünarlarından Marks’a Lenin’e; Stalin’den Mao’ya, Ho Amcaya; Che’den Mahir Çayan’lara Dursun Karataş’lara insanlığı kazanma savaşımız, sosyalizm için mücadelemiz sürüyor... Yarını görmek isteyenler için bu düşünce bir ışıktır.
Kitabımız bu ışığı paylaşmak için kaleme alındı.
Umudu büyütmeyi amaçladı.
B o r a n Ya y ı n e v i

Şubat 2019Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *