12 Aralık 2019 Perşembe

Devrimcilik Nedir

Kitap Adı: Devrimcilik Nedir
Derleyen: Mahir Bektaş
Yayınevi: Halk Cephesi Yayınları
Basım Tarihi: Mart 2018

Devrimciliği yeniden tanımlıyoruz.
Devrimciliğin tarihsel tanımında yerinden oynayan, paslanan ve çarpıtılan çivilerini, yeniden yerine çakıyoruz.
Devrimcilik Devrim dünyanın en kutsal alt üst oluşu, devrimcilik, dünyanın en soylu damarıdır.
Dünyanın devrimlere ihtiyacı var.
Dünya halklarının devrimcilere ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, tarihseldir, bilimseldir, gerçektir.
Tarih boyunca sömürüye, zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkanlar, bu soylu damarın
Sürdürücüleri oldular. Haksızlığa isyan eden her devrimci, devrimcilik tanımına kendinden bir şey ekledi. Köle ayaklanmalarının önderi Spartakus’ten başlar tanım. Baba İshak Ayaklanmaları'ndan Dersim isyanına, Avrupa’nın köylü ayaklanmalarından Celali isyanlarına uzanan direniş ve savaşlar içinde tanımlanır devrimcilik. Marks'la, Engels'le, Lenin'le, Stalin'le, Mao'yla, Castro'yla,
Che'yle yeniden tanımlanır. Mahirler, o tanımı ülkemizde ete kemiğe büründürürler.
Emperyalizmin ağır kuşatması altında Dayılarla devrimcilik yeniden tanımlanır. 122 şehitle yeniden tanımlanır.
Devrimi ve devrimciliği yeniden tanımlama ihtiyacını doğuran; bir, devrimciliğe yönelik karşı-devrimden ve reformizmden gelen çarpıtmalar, iki, hayatın ve kavganın ihtiyaçlarıdır.
Devrim,  dünyanın en büyülü kavramıdır.  Karşı-devrimciler, faşistler, gericiler bile,  yaptıklarını "devrim" diye, kendilerini "en büyük devrimci" diye sunarlar. Devrim ve devrimcilik öylesine güçlü, öylesine meşru kavramlardır.
Devrimcilik,  dünyanın en arınmış kavramıdır.  Düşmanlarımız bile bizi eleştirirken  "böyle devrimcilik mi olur?"  derler çoğu zaman.  Farkında olarak olmayarak, devrimciliğin hatasız, tertemiz bir davranış biçimi olduğunu söylemiş olurlar.
Devrim ve devrimciler,  tarih boyunca egemenlerin korkusu, kâbusu olmuş iki kavramdır.
Yüzyıllar boyu, en ilkelinden en modernine kadar, tüm propaganda araçlarını, devrimi ve
Devrimcileri kitlelerin gözünde mahkûm etmek,  olumsuz göstermek için kullanmışlardır.
"Görüldükleri yerde boyunları vurulsun" diye kral buyrukları, padişah fermanları yayınlandı devrimciler için.
"Modern zamanlarda",  "uygarlığın"  en yüksek karar organlarında, Avrupa Birliği
Parlamentosunda, Birleşmiş Milletlerde, "terör listeleri" yayınlayıp, devrimci örgütleri "tehlikeli örgüt" ilan ettiler, başlarına ödül koydular!
Eşkıya dediler. Anarşist dediler. Terörist dediler.
Anarşist değil, terörist değil, devrimciyiz.
Devrim,  eskiyen,  çürüyen bir düzenin yıkılıp,  yerine yenisinin kurulmasıdır.
Devrimci, eskiyi yıkıp, yeniyi kurandır.
Eski;  sömürendir,  sömürgeleştirendir,  zulmedendir, adaletsizdir, işkencecidir, halka düşmandır.
Gençliğe, çocuklara düşmandır. Uyuşturucuyu, fuhuşu, kumarı yayandır. Doğayı katledendir. İş
Katliamlarının sebebidir. Yeryüzünü, halklar için cehenneme, tekeller için cennete çevirendir.
Tersine çevirin, devrimi ve devrimciyi tanımlamış olursunuz.
Başta ülkemiz olmak üzere, yeryüzünü, burjuvazi için, emperyalist tekeller için cehenneme,
Halklarımız için cennete çevireceğiz.
Tarih boyunca, anarşist demişler, terörist demişlerdir. Fakat bugün,  devrimcilik tanımına yönelik en büyük tahribat, karşı-devrimden değil, soldan gelmektedir.
O saldırılar, tanımın hangi yönünü tahrip ediyorsa o yanını güçlendirerek yeniden tanımlıyoruz devrimciliği.
Devrimcilik
Bu kitabın yazılış nedeni işte budur.
Kitabımızın ilk bölümünde,   devrimciliğin tanımı yer alıyor.
Bu tanımın temel özelliklerini ortaya koyuyoruz. İkinci bölümde, "Devrimciliğin iki Kaynağı" yer alıyor iki kaynak:
Bir; Halk ve Vatan Sevgisi iki; Sınıf ve Tarih Bilinci.
Devrimcilik,  bize,  halk ve vatan sevgimizin,  sınıf ve tarih bilincimizin talimatıdır.
Üçüncü bölümde, devrimciliğin üç bilimsel ayağı anlatılıyor.
Felsefe, Ekonomi Politik, Bilimsel Sosyalizm. 'Nasıl düşüneceğiz?" sorusunun cevabını felsefede, "Nasıl Savaşacağız?" sorusunun cevabını
Ekonomi Politik'te, "Nasıl Yaşayacağız?" sorusunun cevabını ise, Bilimsel Sosyalizm'de buluyoruz.
Kitabımızın dördüncü ve beşinci bölümünde, devrim- çiliğe yönelik tanımları zenginleştiriyoruz.
Cephelilerin hayatın ve pratiğin içinde yaptığı devrimcilik tanımları, yüzlerce "devrimcilik nedeni", yüzlerce "savaşma nedeni" yer alıyor.
Son olarak, bütün bu gerçeklerin ışığında diyoruz ki;
DEVRİMCİ OLMAK, CEPHELİ OLMAKTIR!
Bu, bizim sübjektif bir yorumumuz değildir.
Bu, hala devrim iddiasını sürdürüyor olmamızın sonucudur.
Bu, herkes silahlarını gömerken, eritip heykel yaparken, sosyalizm adına, devrimcilik adına Avrupa
Emperyalizmine üyeliği savunurken,  Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapmak "normal" görülürken, "direnen ve savaşan sadece biziz" diyebilmemizin sonucudur.

DEVRİMCİ OLMAK, CEPHELİ OLMAKTIR!
Çünkü emperyalizme karşı bağımsızlık faşizme karşı demokrasi,  kapitalizme karşı sosyalizm, diyen netliğe sadece biz sahibiz.
Çünkü açık,  kesin ve net olarak,  bedeli ne olursa olsun tüm dünyaya ilan ediyoruz ki,
Emperyalizmi KOVACAĞIZ Faşizmi YIKACAĞIZ Kapitalizmi Yok Edeceğiz.
Cüretle ve açıklıkla diyoruz ki,
Emperyalizmin Mağduru Değil, Celladı Olacağız.
Bütün bunları bu kadar açık ve net söyleyen kim varsa, devrimcilik onunla tanımlanır.
 Bu kitapla, sadece bir tanım yapmıyoruz.
Sadece bir "durum tesbiti" yapmakla yetinmiyoruz. Bu kitap,
DEVRİME VE DEVRİMCİLİĞE BİR ÇAĞRIDIR.
Türkiye ve dünya halklarına, en başta da gençliğe bir çağrıdır.
Dünya halklarının devrimden başka ÇÖZÜMÜ, devrimcilerden başka UMUDU yoktur.

Devrim biziz. Biz yaparsak olacak.
Biz kimiz? Biz halkız. Devrimci halktır.  Onun dışında,  uzağında,  üstünde, tepesinde, yanında değildir. Kendisidir.
Tüm Halkımızı Bu Kitapla Devrim’e Ve Devrimciliğe Çağırıyoruz.
Bu kitapla, kendine devrimci, demokrat, ilerici, vatan- sever, yurtsever, komünist, sosyalist diyen herkesi, Devrimcilik Tanımını Ve Bu Tanıma Gore Nerede Olduğunu Sorgulamaya Çağırıyoruz.

YAŞASIN DEVRİM! YAŞASIN DEVRİMCİLER! 


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *