13 Aralık 2019 Cuma

İdeolojik Propaganda İle Yönetmek

Kitap Adı: İdeolojik Propaganda İle Yönetmek
Yazar Adı: Hasan Ferit Gedik
Yayınevi: Boran Yayınları
Basım Tarihi: 2019

Önsöz

Bu dünya değişmek zorunda ve değiştireceğiz!
Önümüzde sorular duruyor.
Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?
Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz?
Nasıl bir dünyada yaşayacağız?
Emperyalizmin egemenliğindeki bir dünyada yaşıyoruz.
Amerika’da Şikago’da, New York’ta, Fransa’da Lyon’da, 1871 Paris Komününde, İngiltere’de, Almanya’da, Rusya’da dedik ki; Biz sömürü ve zulmün olduğu bir dünyada değil, biz herkesin emeğinin karşılığını alabildiği, sömürüsüz, zulümsüz bir dünya istiyoruz. Biz adaletli bir dünya istiyoruz. Biz halkların bir avuç egemenin baskıcı, gerici iktidarı altında yaşadığı değil, halkın iktidar olduğu sosyalist bir dünya itiyoruz.
Biz bunu sadece söylemedik. Biz bunu Ekim 1917 Bolşevik Devrimi’nde gerçekleştirdik.
Biz bunu Nazi Almanya’sını, Mussolini İtalya’sını, emperyalist Japonya’yı yenerek, Doğu Avrupa ülkelerinde, Çin’de devrim yaparak, halk iktidarları kurarak hayata geçirdik.
Biz bunu, Fransız emperyalizmini, ABD emperyalizmini yenerek
Kuzey Kore’de, Vietnam’da hayata geçirdik. Küba’da, Nikaragua’da,
Angola’da, Mozambik’te, Gine Bissau’da hayata geçirdik.
Biz halkın iktidarında yaşama özlemimizi, tüm dünyada halk kurtuluş savaşlarını, ulusal kurtuluş savaşlarını büyüterek dile getirdik.
Tarih, sınıflar savaşı tarihidir. Biz bu tarih bilincine uygun olarak dünyanın dört bir yanında emperyalizme ve faşizme karşı savaştık.
Özellikle 1990’lar sonrası bu savaşımızda yeni bir aşamayı ifade eder.
1990’lı yıllar, emperyalizmin revizyonist iktidarlar karşısında zaferini ilan ettiği, dünyada halen varlığını sürdüren sosyalist ülkelerin birer birer karşı devrimlerle yıkıldığı bir dönem oldu. Bu dönem, emperyalizmin aynı zamanda “Yeni Dünya Düzeni”, “Globalleşme” adı altında, dünyadaki egemenliğini, diğer bir ifade ile ABD’nin imparatorluğunu ilan ettiği yıllar oldu.
Bunun sonucu olarak dünyanın pek çok yerinde devrimci örgütler emperyalizmin ideolojik etkisi altına girerek, emperyalist sisteme biat ederek, birer birer silah bırakarak, halk ve ulusal kurtuluş savaşlarının tasfiyesine yöneldiler. Ülkemizde bunun bayraktarlığını Kürt Milliyetçi
Hareketi ve ÖDP, EMEP gibi reformist örgütler yaptılar.
Artık, halk kurtuluş savaşlarının ve sosyalizm için savaşmanın gereksizliğini ilan ettiler. Devrimleri ve sosyalizmi inkâr ettiler.
Devrimci ideolojiye ve devrimci değerlere saldırı başlattılar.
Görevimiz, devrimi, sosyalizmi, devrimci değerleri sahiplenmekti.
Görevimiz Marksist-Leninist ideolojiyi sahiplenmekti. Bunu yaptık.
Marksist-Leninist ideolojiyi sahiplenmekte haklıydık. Çünkü halkların tek kurtuluş umudu, tek kurtuluş yoludur.
Tarih bizi haklı çıkardı. Emperyalizmin egemenliğindeki dünyada halkların hiçbir sorunu çözülmemiştir. Bugün dünyada açlık her zamankinden fazladır. Emperyalist işgaller, sömürü, yağma-talan, emperyalist katliamlar sürüyor.
Görevimiz, emperyalizmin egemenliğindeki bu dünyayı değiştirmektir.
Görevimiz, emperyalizme karşı savaşı başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyada büyütmektir.
ABD emperyalizmi diyor ki; “Dünyada bir Marksist-Leninist hareketin tekrar büyüyüp güç olmasına izin vermeyeceğiz”.
Görevimiz, dünyada Marksist-Leninist hareketi büyütmek, emperyalizmi yenecek bir güç haline getirmektir.
Bu görevlerimizi yerine getirmek için emperyalizme karşı ideolojik ve pratik olarak zaferler kazanmaktır.

Bu kitabımızı, emperyalizme karşı savaşımızı her alanda büyütmemize katkı sunmak için hazırladık. Beynimizi, emperyalizmin ideolojik propagandalarına ve fiziki saldırılarına karşı silahlandırmak için hazırladık.


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *