13 Aralık 2019 Cuma

İlkeler Pusula Kurallar Dürbündür

Kitap Adı: İlkeler Pusula Kurallar Dürbündür
Yayınevi: Boran Yayınları
Basım Tarihi: 2019

Önsöz

Bir elimizde; Neredeyse 50 yıla yaklaşan çok onurlu, binlerce deneyimle dolu, kanla yazılmış bir tarih... 50 yıla yakındır onca fırtınaya, borana, kuşatmalara rağmen oturduğu Marksist Leninist sandalyeden hiç kalkmamış bir örgüt... Her biri yaşamıyla, eksikleri, yanlışları, zaafları, olumlulukları, güzellikleri ile destan olan 691 şehit...
50 yıla yakın tarihin neredeyse her anında yürüttüğü ısrarlı, kararlı, inançlı mücadelenin bir bedeli olarak her koşulda savaştığının ve direndiğinin bir ispatı olarak özgür yaşamanın ve direnişin simgesi özgür tutsak...
Bir elimizde de; 150 yılı aşkın sosyalizmin dünya üzerinde yarattığı deneyimler... Dünyadaki ulusal, sosyal tüm kurtuluş mücadelelerinin yarattığı değerler... 150 yılı aşkın süredir dünyayı sadece yorumlamayıp onu değiştirmek için yola çıkmış bir ideoloji ve felsefe...
Ama bizim yoldaşlarımız hala yönetmekte zorlanıyor... Oysa sosyalizmin gücü sorun çözme yeteneğindedir. Devrimciliğin ilkeleri kuralları
Bizim gücümüz; dünyanın tüm alt-üst oluşlarına, düşmanımızın bütün ideolojik, politik, siyasi, askeri saldırılarına rağmen; fiziksel imha pahasına Marksizm Leninizm biliminin yasalarından milim sapmamamızdan geliyor.
Bizim gücümüz; dünyaya ve insana ait ne varsa, doğru tahlil etmemizden geliyor. Gücümüz; isabetli politika üretmemizden, ısrarla zaferler kazanmamızdan, esnek ama Marksizm Leninizm ilkelerinden taviz vermememizden geliyor. Gücümüz; kendimizi koşullara göre sürekli yenileyebilmemizden, tarihin ve bilimin yasalarına ve kurallarına uymamızdan, tereddüt etmememizden geliyor.
Bu dünyanın hayranlıkla izlediği gücümüze rağmen, eksiklerimiz var. Marksizm Leninizm’in ustalarının öğrettiklerini, sosyalizmin ve Leninizm’in bütün ilkelerini yeterince uygulayamıyoruz. Anadolu topraklarının kendi özgünlükleriyle, kendi gelenekleri ve tarihiyle birleştiren örgütümüz var. Buna karşın Anadolu'nun her karışını kadrolarımızla, komitelerimizle, silahlı ekiplerimizle donatır bir düzeye getirmiş değiliz. Yoldaşlarımızın yönetme anlayışının eksikliğinden, yönetmeyi kavrayış tarzından kaynaklanıyor. Bu tarzı değiştirmek, bu anlayışı eğitmek zorundayız.
Bizi dimdik ayakta tutan en temel iki dayanağımız var; Leninizm’in ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığımız.
Anti-Emperyalist karakterimizdir.
Düşmanı çaresiz bırakan doruk nokta:
1-İdeolojik bağımsızlığımız
2-İdeolojik netliğimiz
3-İdeolojik kararlılığımız
İlkeler pusula kurallar dürbündür
İdeolojik ve siyasi olarak ayaklarımız hep kendi topraklarımıza bastığı için ideolojik bağımsızlığımızı hiç kaybetmedik.
Emperyalizmle halklar arası çelişkinin baş çelişki olduğunu asla unutmadık. Emperyalizme karşı tavrımızı, ideolojik kararlılığımızı hep koruduk.
“Tek Yol Devrim, Tek Çözüm Sosyalizm" diyerek istikrarla yürümekten hiç vazgeçmedik. Yöneticilerimiz, kadrolarımız, her düzeyde, her alanda faaliyet yürüten tüm yoldaşlarımız aklına ve kalbine yazmalıdır; örgütümüzün ideolojik, politik, kültürel, askeri tüm faaliyetleri;
İlkelerimizi VE Kurallarımızı uygulayarak hayata geçirilebilir. Yöneticilerimiz kendi yaşamını ve halkımızı böyle yönetebilir...
SONUÇ:
Alacağımız kararları, örgütümüzün kararlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Tam olarak birebir aynı olmasa bile, büyük oranda uyumlu hale getireceğiz. Nasıl? Örgütümüzün bakış açısıyla, bizim bakış açımız arasındaki farklılığı çoğaltan, farkın büyüklüğünü arttıran nedir?
Bu fark, kişisel ölçülerimizdir. Kişisel ölçü idealizmdir, düzen ideolojisidir. Oysa bilgi toplumsaldır Yani tarihsel VE Siyasaldır. Düşünce biçimimiz bir sınıfın damgasını taşır. Ezilen yoksul halkın, en yoksulların düşünce yapısıyla, milyonlarca insanı sömüren burjuvazinin düşünce yapısı farklıdır.
Ara bir sınıf olan küçük-burjuvazinin düşünce yapısı farklıdır. Her toplumsal sınıf, siyasal-toplumsal gelişmeleri kendi sınıfının çıkarına göre değerlendirir. Ezilen halklar için doğru olan şey, Burjuvazi için ölümdür. Bu devrimciliğin ilkeleri kuralları nedenle her toplumsal sınıf bilgiyi kendi çıkarı doğrultusunda kullanır.
Bu ne demektir? Eğer biz bağımsızlık savaşımızı doğru yönetmek istiyorsak, bu hareketin tüm politikalarını her defasında en yüksek haliyle hayata geçirmek istiyorsak, elimizin değdiği her insanı devrime kazanmak, tüm insanlarımızı kadrolaştırmak, kadrolarımızı ustalaştırıp, kurmaylaştırmak istiyorsak o halde biz düşünce tarzımızı dünyanın-savaşın yasalarına uyumlu hale getirmek zorundayız.
İşte bu yasalar Marksizm Leninizm’in yasalarıdır, ilkeleridir.
Bu yasalar anti-emperyalizmin ilkeleridir.
Sosyalizmin, cephenin, savaşın yasaları ve ilkeleri ve daha onlarca alanda ilkeler ve kurallar bizimle örgütümüzün düşünceleri ve kararları arasındaki uyumu arttıracaktır.
Ve böylece her koşulda doğru yaşayan, savaşan, eğiten, yöneten kadrolar ortaya çıkacaktır.
Bunun için ilkelerimizle düşünmek, kurallarımızla yaşamak zorundayız. Bunu inanarak bir yaşam ve düşünce biçimi haline getirdiğimizde ne emperyalizmin politikaları, ne dışımızdaki uzlaşmacı, tasfiyeci solun saldırıları, ne halkımızın örgütsüzlüğü bizim belimizi bükemez, bizi bunalımlara sürükleyemez. Dünyanın en şanslı insanlarıdır Parti-Cepheliler. Çünkü onların, önlerine çıkan her soruna karşı, her soruya cevap niteliğinde ilkeleri ve kuralları vardır. Reçeteler değil.
Bunlar;
Yöntemlerdi, Araçlardır, Hedeflerdir...
İlkeler pusula kurallar dürbündür
Politikada işte bunlarla sonuç alacağız. İlke ve kurallarımızla sonuç alacağız ve politika yapacağız. Her yoldaşımız günlük pratik içinde onlarca sorunla karşı karşıya geliyor. Her olay zaman, mekân ve koşul farklılıkları nedeniyle kendine has özgünlükler taşıyacak. Her olaya özgü ilke ve kurallar belirleyebilmeli, bunu bir çalışma tarzı haline getirmeliyiz. Burada ölçü Marksizm Leninizm ilke ve kurallarıdır. Ölçü, Cephe'nin ilkeleri, anti-emperyalist karakterimizdir. Amacımız sorun çözmektir... Sorunu
Halk için, Cephe için, devrim için çözmektir.
Amacımız, önümüze çıkan her süreci devrim lehine çevirebilmektir.
Amacımız, halkı örgütlemek, kadrolaşmak, silahlı savaşı yükseltmektir. Bunun için ilke ve kurallar bizim kar makinamızdır, buzkıranlarımızdır. Onlar yolumuzu açacak, bizi devrime taşıyacaktır. Devrimcinin, yöneticinin her günü, her anı sorunlara çözüm bulmak için harcayacağı emekle geçecektir. Bu emeği verimli hale getirmek, sistematize etmek, hedefe yöneltebilmek için her olayın özgünlüğünü kavramalıyız. Ve ilkeli ve kurallı olmalıyız. İlke ve kural emek üretkenliğini yönetmemizi sağlayacaktır.
Düşüncelerimizi ml ilkeler düzene sokacaktır. Kişiselleştirmeyi ortadan kaldıracaktır. Başta aldığımız karara kendimiz uymalıyız. Her hafta üç soruna üç ilke-üç kural belirleyeceğimize dair karar alabiliriz. 


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *