2 Ocak 2020 Perşembe

Mücadele Seçme Yazılar

Kitap Adı: Mücadele Seçme Yazılar
Yayınevi: Haziran Yayınları
Basım Tarihi: Ocak 1995

Önsöz
Yeni Çözüm dergisinden sonra, 15 günlük periyotlarla ilk sayısı 15-31 Temmuz 1990 tarihinde çıkan, Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı MÜCADELE dergisi, yayın yaşamı boyunca Devrimci Sol Güçlerin sesi soluğu oldu.
Emperyalizme ve oligarşiye karşı, ezilen, sömürülen tüm halkların ve bütün emekçi kesimlerin haklı davasını savunan MÜCADELE, her zaman devrimci politikanın perspektifinde düzenin kurumları ve yasalarıyla çatışma kararlılığına ve bilincine sahip oldu.
Oligarşinin, halkın mücadelesini istediği gibi dizginleyemediği, düzenin "sükun" ve "istikrar"ını korumanın hiç de kolay olmadığı, buna karşılık büyük ölçüde kendiliğinden de gelişse, örgütsüz ve geri düzeyde de olsa, halkın hak arama eylemlerinin toplumda genel bir bilinçlenmenin varlığına İşaret ettiği bir dönemde çıkan MÜCADELE, zam ve zulüm düzenine karşı, devrimci bir yaşam tarzıyla birlikte, yeni bir ahlak, adalet, kültür, değer ve gelenekler yaratmanın kavgasını verdi.
Bu süreçte tıpkı Yeni Çözüm dergisinin de başına geldiği gibi, oligarşinin her türlü baskı ve teröründen nasibini aldı; ancak bunlara karşı geri adım atmadı, susmadı. Doğru bildiği yolda yürümeye devam etti. Sadece düzenin teşhiriyle yetinmedi; yayın anlayışında mevcut yasal statüleri değil, devrimci ilkeleri temel aldı. Onun kılavuzu, devrim mücadelesinin haklılığı ve meşruluğu oldu.
Devrimci anlayışın ortaya koyduğu perspektif doğrultusunda, emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadelenin gereklerini yerine getirmeye çalıştı.
Bütün bunlar için de daha ilk sayısında yayınlanan başyazısında da ortaya konduğu gibi, "Eğer 'olmaz' denileni 'olur' kılmak istiyorsak, daha fazla çaba harcamalıyız. Hiçbir şey emek harcamadan kazanılamaz.
Küçük dünyaların değil, hepimizin uğruna mücadele ettiği büyük bir dünyanın insanı olma bilinciyle hareket etmeliyiz.
Geleceği kazanmak için, önce kazanmaya hazır olmalıyız." diyen
MÜCADELE, yayın yaşamı süresince bu perspektifle hareket etti. 45 sayı sonra da, sürecin ihtiyaçlarından dolayı yeni bir atılım yaparak, haftalık gazete olarak yayınına devam etti.
MÜCADELE Seçme Yazılar kitabının, bir dönemin tarihi belgesi niteliğini taşıdığı gibi, öğretici ve eğitici bir işlev göreceğine de inanıyoruz.

HAZİRAN
Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *