12 Şubat 2020 Çarşamba

Milisin El Kitabı

Kitap Adı: Milisin El Kitabı / Milis Halkın Silahlı Gücüdür. Milis Silahlanmış Halktır.
İktidar mücadelesi yürüten hemen hemen bütün örgütlerin milis gücü olmuştur. Milis savaşta orduları destekleyen halk gücü olarak şekillenmiştir. Esasında halkın savaşa katılmasını sağlayan bir yöntem olarak oluşmuştur. Zayıf ordular kendilerinden teknolojik olarak, silah gücü olarak daha güçlü olan orduları yenmek için halkı kazanma, savaşa katma ihtiyacı duymuşlardır.
Genel olarak halkı kendi saflarında birleştiren ordular zaferi kazanan taraf olmuştur. Devrimci bir savaş söz konusu olduğunda ise halkın savaşa katılımı çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çünkü devrimci bir örgütün tek dayanağı halktır. Devrimi yapacak olan halktır. Bu nedenle halkın örgütlenerek savaştırılması devrimin olmazsa olmaz koşuludur. Milisi en özlü ifade eden söz “Milis silahlanmış halk” sözüdür. Çünkü milis örgütlenmesinin amacı bütün olarak halkı örgütleyerek savaştırmaktır.
Bu kitapta amacımız milisin ne olduğunu uzun uzun anlatmak değildir. Burada amacımız milislerin savaşta neyi nasıl yapacaklarına dair başvurabilecekleri bir el kitabı hazırlamaktır. Yani milislere savaşında yardımcı olabilmektir. Bu nedenle bir milis ekibinin nasıl kurulması gerektiğinden pankart asımına, bombalı ve silahlı eylemlere, bildiri ve yazılama yapmaya kadar birçok konuda güncel bilgiler vermeye çalışacağız.
Emperyalizmle halklar arasındaki savaşta haklı ve meşru olan halktır. Emperyalizmin askeri ve teknik üstünlüğü karşısında halkların gücü tarihsel ve siyasal haklılıklarıdır. Dünya devrimleri tarihi ve dünya halklarının sömürücü egemenlere karşı isyanlar tarihi göstermiştir ki, halklar, egemen güçlerle olan savaşımlarında asla egemenlerin sahip oldukları silahlara ve teknolojiye sahip olmamışlardır. Buna rağmen defalarca zaferler kazanmasını da bilmişlerdir.
İlk köle isyanından günümüze bu savaş sürmektedir. Bu savaşta halk esas olarak yaratıcılığıyla savaşmıştır. Bu bir yerde de zorunludur. Çünkü silaha ihtiyacı vardır, savaşı sürdürmek için silah gereklidir. Ancak silah üretmeye yarayan üretim araçları egemen güçlerin mülküdür. Bu durumda halkların önünde iki yol vardır. Ya savaşmaktan vazgeçecekler, ya da her türlü olanağı silaha çevirerek savaşacaklardır.
Tarih ayağında çarık olmayan, elinde silah olmayan halkların zaferleriyle doludur Sovyetler, Vietnam, Çin, Cezayir, Küba, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya ve diğerleri. Halklar emperyalizme karşı üst üste zaferler kazanmışlardır ve bu zaferler devasa silahların değil, savaşan halkların ellerinin, yürüklerinin ve bilinçlerinin ürünü olmuştur. Halk örgütlendiğinde her türlü olanağı silaha dönüştürmesini de bilmiştir. Düşmandan silah ele geçirmiş, kendi silahlarını üretmiş, baltasını, tırpanını, yabasını, sopasını silaha dönüştürmüştür.
Bizim yapacağımız da budur. Halkın yaratıcılığını devrimcilikle buluşturacağız. Yaratıcılık savaşın en önemli yasalarından birisidir. Yaratıcılık yoksa zafer de yoktur. Cephe milisi yaratıcı olmalıdır. Her konuda, hedef, eylem araçları ve eylemin gerçekleştirilmesi ve eylem sonrasında geri çekilirken yaratıcı olmalıyız.
Halk savaşının en temel yasalarından birisidir yaratıcılık.
Tabi ki savaşın başka yasaları da vardır. Bu yasaları bilmek ve uygulamak savaşta bizi güçlü kılar. Bu yasalar üst üste zaferler kazanmamızı sağlayacaktır. Cephe milisi bu yasaları öğrenmeli ve kendi mahallesinin koşulları içinde de uygulamalıdır.
Milisler asla bu yasaların kendilerine uzak olduğunu düşünmemelidirler. Savaşın yasaları yalnızca gerillalar için, SPB üyeleri için değil, milisler için de temel önemdedir. Örneğin savaşın gizlilik kuralları milisler için can alıcı önemdedir. Gizlilik kurallarına uyup uymamak milislerin kaderlerini de belirleyen bir etkendir.
Yine hile milislerin eylemlerindeki başarıyı belirleyen bir etkendir. Hile yöntemlerini öğrenmeli ve bunları uygulamakta ustalaşmalıyız. Milis hile yöntemlerini kullanmakta ustalaştıkça düşmana önemli darbeler vurmaya başlayacaktır.
Temel önemdeki bir diğer yasa ise savaş alanının iyi tanınmasıdır. Milis mahallesini taşına toprağına, kedisine, kuşuna kadar tanımalıdır. Kim ne yapar, ne iş yapar, kimin devrimcilere ve düşmana bakışı nedir, mahallenin kaç sokağı, kaç parkı, evi, işyeri var, düşmanın kurumları neler, gerici-faşist örgütlenmeler var mı? Mahallenin kaç giriş ve çıkışı var, düşman nereleri tutar? Bunlar bilinmelidir. Bunlar bilinmesi gerekli bilgiler değil, öğrenilmesi zorunlu bilgilerdir.

Daha bunlar gibi pek çok yasası vardır savaşın. Biz milisler için zorunlu olanları, bir eylemi örgütlerken nasıl örgütleneceği somut bilgisi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Bu kitap milisin, milis olmasa da milis eylemleri yapmak isteyen; mahallesine, sokağına, evine, halkına sahip çıkmak, onlar için bir şeyler yapmak isteyen herkesin el kitabı olarak tasarlanmıştır.
Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *