2 Şubat 2020 Pazar

“Yeni İnsan” Kitabı Çıktı!

Kitap Adı: Yeni İnsan
Yazar Adı: Onur Polat
Yayınevi: Boran Yayınları
Basım Tarihi: Ocak 2020
Yeni bir dünya kuracak, yeni kişiliği yaratmalıyız
Yeni İnsanı Anlatmalıyız
Halkımızın kurtuluş mücadelesi yeni insanların elinde yükseliyor. Yaşamlarını gelecek kavgasına sunan onurlu insanlarımız var. Coş­kuyla okuduğumuz romanlardaki kahramanlarla aynı topraklarda ya­şıyoruz. Gorki’nin Pavel’i, Thomas Kornaros’un Stavro amcası, Nazım Hikmet’in Tanya’sı ve başka sanat eserlerindeki halk kahramanları aramızda. Bizim de Tanyalarımız var. Sabolar, Edalar, Perihanlar, Olcaylar gibi. Bizim de Pavellerimiz var. Niyaziler, Sinanlar, İbra­himler, Fazıllar gibi. Romanlarda okuduğumuz ve inanılmaz sandığı­mız destanlar, yiğitlikler yaratıyorlar. Yeni insanı önümüze seriyorlar. Onun için yaşama tutkusunu ve coşkularını yitirmeyen sanatçılar, gözlerini kurtuluş mücadelesine çevirmeli, “yeni insan”ları anlama­ya ve anlatmaya çalışmalıdır. Başka ülke devrimlerinde yaşananların, ayağımızı bastığımız bu topraklarda da fazlasıyla yaşandığını yok sa­yamayız.
Sömürü, talan, sürgün ve baskılar ülkesi Türkiye’de emekçi yığın­ların her geçen gün kabaran öfkesini sokaklara, meydanlara, grev yerlerine, dağlara, üniversiteler, varoşlara kısacası hayatın her alanı­na taşıyan gelenek ve değerlerle örmeliyiz ürünlerimiz.
Kokuşmanın, yozlaşmanın hüküm sürdüğü; bireyciliğin ve ahlak­sızlığın, onursuzluğun ve riyakârlığın erdem sayıldığı bu ülkede, iyi­den ve haklıdan yana bir gelecek için büyük bir özveri ve cesaretle yürekleri ellerinde savaşan yiğit insanlar var. Ölüme en yakın olduk­ları anlarda bile “yaşatmayı” düşünen bu yeni insanları anlatmalıyız. Duvarlara kanlarıyla inançlarını yazanları, ülkenin dört bir yanında bayrak bayrak dalgalandıranların yarattığı değerleri aynı duyarlılıkla, aynı coşku ve inançla haykırmayı başarmalıyız. Tüm insani değerlerin köreltilmeye çalışıldığı bir dönemde, böylesi duyarlılık, coşku, böylesi gelecek inancı yeni bir dünyanın insanının harcıdır ancak.
Geleceğin yeni insanının şimdiden başlayan serüveni, halklarımı­zın gelecekteki bilincinin aynası olacaktır. Geleceği yaratma kavga­sında hayatın her alanında yaratılan yeni değerler, sanatsal üretimde kitlelerin devrimci atılımını destekleyen araçlar ve aynı zamanda sos­yalizme bırakılan miras haline gelecektir.
Halktan yana sanatın etkisini arttırabilmek, her an kendini yenile­yen bir sanat faaliyeti yaratabilmek ve her şeyden önemlisi onu zul­mün, zorbalığın karşısına dikebilmek için bu değerlere bugün dün­den fazla ihtiyaç var. Bunu başarmalıyız.
Gelecek bizimdir, gelecek yeni insanların ellerinde şekillenecektir.
---
Sosyalizm yeni insanı yaratacaktır ve yeni insan bugünün dünyasından doğacaktır. Dünyanın dört yanında halkların kurtuluşu için direnenler, tutsak düşenler, savaşanlar, şehit düşenler... Her türlü bedele halkı için, vatanı için katlananlar... Yeri geldiğinde ölüm orucuna yatanlar, yeri geldiğinde kuşatmada son mermisine kadar direnen ama teslim olmayanlar. Bu insanları kapitalizmin göbeğinde, sosyalizm inancı yarattı, yaratmaya da devam edecektir.
Sosyalist düzen yeni insanı yaratır. Yeni insan yaratıldıkça ancak eşitlik, adalet ve özgürlük yaşayabilir. Halklar ve insanlar kardeşleşebilir. 2. Paylaşım Savaşı'nın muzaffer Sovyet halkının yeri geldiğinde Almanları durdurmak için bombaları bedenine sararak kendini tankların altına attığı, yeri geldiğinde. Sovyet askeri, dinç kalsın diye yemeğinden kısıp aç kaldığı, Nazi faşizmine karşı savaşta şehit düşen 20 milyon kahraman evladını sosyalizm yarattı. Çin'de devrim mücadelesinin başarısı için görevi gereği hapishanede 15 yıl deli taklidi yapabilen iradeyi, akıl almaz işkencelere, sakat kalma pahasına göğüs germiş Çin halkının evlatlarını, yoksul halkın tedavisi için, dünyanın birçok ülkesini dolaşan 16 bin Kübalı doktoru sosyalizm ideolojisi yaratmıştır.
Biz bu halka güveniyoruz. Sosyalizmin günümüz insanıyla kurulacağına inanıyoruz. Bu güvenin kaynağında M. L'nin doğruluğuna olan inanımız vardır. Emperyalizm tarihsel olarak ömrünü doldurmuştur. Sosyalizm gelecektir ve bunu sağlayacak olan halkların nasırlı elleridir. Küçük-burjuva solcuların “cahil, geri, yeteneksiz” gördükleri halk yapacaktır devrimi.

Tüm değişimler, tüm devrimler halkla olmuştur, halkın olmadığı bir devrimin olma koşulu yoktur. Biz de ülkemizde devrimi halkımızla yapacağız. Halkımızın eksik ve zaafları vardır, halkı ilahlaştıracak kadar anti bilimsel ve kör değiliz. Ama eksik ve zaafların devrim mücadelesi içinde değişeceğine, halkın politikleşeceğine, kültürel, ahlaki olarak gelişeceğine ve yenileşeceğini biliyoruz ve inanıyoruz. Bu inancımız soyut değil bilimseldir. Çünkü her insan değişir, sorunun farkında olan ve çözümün ne olduğunu bilen her insan savaşır.

Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *