16 Şubat 2021 Salı

Yoksulluğumuz Devrimcilik Nedenimizdir

Kitap Adı: Yoksulluğumuz Devrimcilik Nedenimizdir
Derleyen: Yemliha Kaya
Yayınevi: Boran Yayınevi
Yayın Tarihi: Şubat-2021


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız

ÖNSÖZ:

Biz yoksul halk çocuklarıyız.

Bu kitabı hazırlayanlar yoksul halk çocuklarıdır. Yoksul halkımızdır bu satırların yazarları,

sahipleri. Onların yaşamıdır anlatılanlar. Yoksulluğu yaşayanların gerçekleridir tüm bunlar.

Kitabımız yoksulluğu yaşayan, aç olan-bırakılan halkımızı anlatıyor, yaşadıklarını, halen

yaşanmakta olanları anlatıyor.

Bize bunları yaşatan kapitalizm-emperyalizmdir. Emperyalizmin sömürüsüdür. Faşist AKP iktidarı

halkımızın iktidarı, düzeni değildir. Emperyalist tekellerin, asalak patronların iktidarıdır.

Sermayenin iktidarıdır.

Sömürü, zulüm, yozlaşma ve adaletsizliğin iktidarıdır.

Biz kitabımızda yoksulluk yaşayan insanlarımızın kendi yaşadıklarını, yazdıklarını paylaştık.

Yoksul olup da “gönlü zengin” olan halkımızı yazdık.

Yoksulluğa karşı mücadele devrimdir diyen devrimcilerin, özgür tutsakların gerçek hikâyelerini yazdık.

Yazan arkadaşlarımızın ellerine, yüreklerine sağlık.

Dünyanın neresinde, hangi toprağında, köşesinde, bucağında olur- sak olalım halklarımızı, bizleri

yoksullaştıran, aç bırakan, barakalarda, tuvaleti, ışığı olmayan, kartondan yapılmış, boş,

kimsesiz, yıkık-dökük-rutubetli tabutluk gibi evlerde, sokaklarda, binalarda yaşatan emperyalist tekeller ve işbirlikçi iktidarlardır. Oligarşidir. Sömürü çarkının yoksulluğumuz devrimcilik nedenimizdir yoksulluğumuz devrimcilik nedenimizdir başında olan burjuva sınıfıdır. Bu sınıf halk değil, halk düşmanıdır. İşçi ve emekçilerin, proletaryanın düşmanı, katilidir.

Bizlere yaşam hakkı tanımayan, yoksullukla terbiye etmeye çalı- şan, hakkımızı çalan, yerin yedi kat altında güvencesiz, sigortasız, emniyetsiz madenlerde çalıştırıp, onlarca ton toprağın altına

gömüp, “çok güzel öldüler”, “bu işin fıtratında vardır” diyen; ailelerimize, çocuklarımıza ekmek

götüremez hale getiren; bunalıma sokup intihar ettiren, yırtık ve yamalı elbiselerle, ayakkabılarla

yaşamayı dayatıp, aç yatırıp aç kaldıran bu düzeni, emperyalizmi ve işbirlikçi faşist AKP

iktidarını istemiyoruz. Tanımıyoruz. Bu iktidar, bu düzen yoksulların değil, zenginlerin iktidarı

ve düzenidir. Her şey onlar için ve onların çıkarınadır. Onun için çalan-çırpan ödüllendirilir, emeğiyle çalışan cezalandırılır faşist AKP iktidarında.

Zenginler, patronlar, emperyalist tekeller, oligarşi, burjuvazi, din tüccarı faşist AKP iktidarıdır bizi sömüren, bir kuru ekmeğe muhtaç eden. Sigortasız ve sağlıksız bırakan. Tazminatımızı gasp eden. Depremde, selde, işte, trafikte, toprak kaymasında öldüren.

Açlık çeken biz. Ezik yaşayan biz. Dudağını ısıran biz.

Hayalleri çalınan biz. Yozlaştırılan biz.

Uyuşturucu, alkol, kumar ile beyni, Zam-zulüm-baskıyla ile emeği,

Fuhuş ile kişiliği, ruhu çalınan, çürütülen biz. Halklarımız ve çocuklarımız.

Çalınan özgür yarınlarımız ve güzel günlerimiz. Biz bu değiliz.

Biz onurlu, namuslu, ahlaklı, emekçi halkız.

Biz burjuvazi gibi, para için kendini emperyalist tekellere pazarla- yan, ulusal onurunu, parsel

parsel vatanını satan hainler değiliz.

 

Biz bu vatanın gerçek sahibi, yurtseveri, yoksul halkıyız!

Yoksulluğun iki kapısı vardır. Biri yozlaşmaya diğeri devrime açılır. Biz devrim kapısını açmak

istiyoruz.

Bunun için komitelerde, meclislerde, milislerde örgütleniyor ve örgütlüyoruz.

Bunun için mücadele ediyoruz.

Kendi sorunlarımızı kendimiz ele alıyor, konuşuyor, tartışıyor, beraberce çözümler üretip,

kararlar alıp, dayanışma ve paylaşımla sorunları- mızı çözüyor, yoksullar olarak kendi kendimizi

yönetmeyi öğreniyoruz

Bunun için bizim kapımız devrim kapısıdır diyoruz. Bizim kapımız devrimciliktir diyoruz.

Bizim kapımız, yoksul halkımızı halkın iktidarı, emeği, ekmeği, hakkı, adaleti için örgütler

diyoruz.

Dediğimizi yapıyor yaptığımızı savunuyoruz. Yoksulluğa Son Verecek Tek Güç, Yoksullardır! Açlığa

Son Verecek Tek Güç, Açlardır!

Zalimleri Yenecek Tek Güç, Örgütlü Mazlum Halklardır Biliyoruz!

Umudu Biz Yoksullar Cepheliler Taşıyoruz!

Umudu Büyütüp Dünyayı Bir Kez de Türkiye’den Sarsacağız! Anadolu Devrimi Yoksulların Devrimi

Olacak!

Devrimimizi Gerçekleştirmek İçin, Halkın İktidarı İçin,

Örgütlenelim – Savaşalım – Kazanalım!

TÜM YOKSUL MAHALLELER KENTLER BİZİM OLACAK!Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *