Bir Ölür Bin Doğarız

Bir Ölür Bin Doğarız

Devamını Oku »

Kitap Adı: Bir Ölür Bin DoğarızKitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖNSÖZ


Bu kitabı okuyalım. Gözlerimizi kapatıp mazilere dal- mak ve hüzünlenmek için değil. Tek başımıza kalsak da asla yalnız olmadığımızı görmek için okuyalım. Bu kitapta ülkemizden ve dünyadan tek tek direnişlerin kısa kısa anlatımlarını bulacağız.

Kitap Demirci Kawa ile başlıyor. Kawa tek başına direndi ve çocuklarının intikamını aldı. Her isyan bir New- roz’dur artık. Oradan 1800’lü yıllara Ege Dağlarındaki Efelerin direnişine geçiyoruz. Atçalı Kel Mehmet Efe ile hakça bir düzen kurulmuştur.

Bugün televizyon dizilerine konu ettikleri Gizemli Kadın Efe halkın kahramanıdır. Adalet peşindedir, korkmaz. Babasının katillerini de, onu koruyanları da kendi elleriyle cezalandırır. Gizemli Kadın Efenin cüreti, Arnavut Subayı şaşkına çevirir. Genç kızın bu cüretin kaynağı haklılığıdır, adalet isteğidir.
Asla tek başına değildir direnişçiler. Bunu bir kez daha öğrenmek, beynimize kazımak için okuyalım. Gizemli Kadın Efeyi öldürmek için arayan askere, 90 yaşındaki Yörük ni- nesi cevap verir; “Gizemli benim!”

Bu kitap ölümsüzlük şerbetini içen halk kahramanla- rının kısa öykülerini anlatıyor. Ölümsüzlük şerbeti; halktır, halkın kalbidir… halk içerisinde, ışık olup göğe yükseldiğine inanılır, zorda kalanın yardımına koştuğu düşünülür.

Nice katledici, kıyıcı olsa da zulüm, bu nedenle öldür- mekle yok edemez halkın kahramanlarını. Çünkü bir ölür bin doğar bizimkiler. Arkasında ordu olsa da, zırhlı tenekelerin içinde titreyen ırkçı faşist katiller, korkarlar. Çünkü halk düşmanıdırlar ve her yerde halk vardır.

Halk düşmanları Kurtuluş Savaşı yıllarında ihanet ettiler, İngilizlere, Fransızlara sattılar vatanı. Ve arkalarında emperyalizmin orduları, silahları olsa da korktular. Hasan Tahsin tek başına indirdi işgal bayrağını. Tek tek silah taşıdı Karadenizli gemiciler Anadolu’ya.

İşgal ve sömürüye karşı Suriye’de Cemil Hayek’i oku- yacağız kitapta. Dağlarda tek başına dolaşır… teslim ala- mazlar onu. Halk, dağlarda dolaşanın kendi içinde kabaran hıncı, arzusu, hasreti, onuru, umudu olduğunu kavramaya başlamıştır. Ve halk düşmanları tek başına bir direnişçi için orduları ayağa kaldırırlar. “Biz hep buradaydık ve her defa- sında, sizi kovmayı başardık. Gene başaracağız.” diyen Cemil Hayek haklıdır.

Amerika’nın ırkçı politikasına karşı tek başına direnen Rosa Parks’ın başlattığı direnişin, tüm Amerika’yı sardığını göreceğiz. Kara Panterleri, Martin Luther King’i okuyacağız. Siyahların yıllar boyu süren mücadelesi ile ırkçılığa karşı kazandıkları hakları göreceğiz. Tek tek direnişler, bütün Amerika’yı sarmıştı.

Hindistan’da, Bhagat Sing’in İngilizlere karşı “Yaşasın Özgürlük” haykırışını duyacağız. Koskoca Roma köle im- paratorluğunun temellerini sarsan Spartaküs ayaklanmasını okuyacağız. Ülkemiz hapishanelerindeki direniş destanlarını okuyacağız. Hapishane barikatında, tazyikli suya sırtını verip bir eliyle sigarasını içen mağrur barikat savaşçılarını tanımak için okuyacağız.

Ne bereketliymiş Anadolu diye gurur duyacağız tari- himizden. Dünyanın ilk köle ayaklanması da bizim toprak- larımızda olmuş. Bergama’nın, tarihin “ilk sınıf mücadelesini başlatan kent” olduğunu öğreneceğiz. Amerika’dan İs- koçya’ya, Anadolu’dan Hindistan’a, Trakya’dan Nazi işgaline karşı direnen Sovyet halklarının kahramanca direnişlerine... 

358 sayfalık kitabımızı bir solukta bitireceksiniz. Binlerce yıllık insanlık tarihimiz içinde, iki bin yıl öncesine gidip, gü- nümüze geleceksiniz satırların arasında. Hiç bitmesin iste- yeceksiniz...
Ki aslında bitmediğini, bugün yaşarken de görüyoruz…

Tarihimizden öğrenen Nuriye Gülmenler işlerini iste- dikleri için tek başına direniyorlar. Çocuğunun mezar hakkı için Kemal Amca Dersim’de açlık grevi yaptı ve oğlunun ve yoldaşlarının kemiklerine kavuştu. F Tipi hapishanelerde kitap hakkı için, sohbet hakkı için tek başına direniyor Özgür Tutsaklar.
Ve tek başına direniyor halkın örgütü. Dünyada em- peryalizme karşı meydan okuyan başka kimse kalmamışken, tek başına direnme onurunu taşıyor. Türkiye ve dünya halklarına öncülük etme sorumluluğu, işte bu tarihte açık açık anlatılıyor. Başka hiçbir şey bilmesek bile, bu kitabı okuduğumuzda, direnmenin tek çıkar yol olduğunu göre- ceğiz. Emperyalizmle uzlaşmamanın, halkımızın kurtuluşu- nun tek yolu olduğunu göreceğiz.

Çünkü işgalciler direnen, örgütlü bir halkın gücünü tahmin bile edemezler. Yerin yedi kat altından, silahlarını gömüldüğü yerden çıkarıp halk düşmanlarına kan kusturan halk kahramanlarını bilemezler. 16’sında direnişçi, 18’inde kahraman nasıl olunur bilemezler…0 Reviews