Halkız Biz Geleneklerimizle Varız 3 - Halk Geleneklerimiz Halk Gerçeği

Halkız Biz Geleneklerimizle Varız 3 - Halk Geleneklerimiz Halk Gerçeği

Devamını Oku »

Kitap Adı: Halkız Biz Geleneklerimizle Varız 3 - Halk Geleneklerimiz Halk Gerçeği
Yayınevi: Boran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Önsöz

Her halk tarihsel gelişim süreci içerisinde yaşam tarzını, kültürünü oluşturan gelenek ve görenekler yaratmıştır. Anadolu’muz tam anlamıyla bir halklar mozaiğidir. Bugün Anadolu’da yaşamış bir takım halklar artık olmasa ya da sayıca azalmış olsalar dahi tüm halkların birbirine et ve tırnak gibi iç içe geçtiği bir coğrafyada yaşıyoruz.

Halkların iç içe geçmesi kültürlerin, gelenek ve göreneklerinde bir birinden etkilenmesi, birbirine karışmasını beraberinde getirmiştir. Bu yanıyla Anadolu’muz gelenek ve görenekler bakımından oldukça zengindir. Ki bunların birçoğu halkımızın ilerici yanlarını oluşturur.
Elbette tüm gelenek ve görenekler ilerici, halkın duygu ve düşüncelerini olumlu etkileyen özelliklere sahip değildir.
Biz bu kitabımızda halklarımızın yaratmış olduğu olumlulukları ele alacağız. Çünkü içinde
yaşadığımız düzen halkımıza ait ne kadar iyi ve güzel olan gelenek ve görenek varsa onu yok etmeye, yerine emperyalizmin yoz, bencil, bireyci kültürünü yerleştirmeye çalışıyor.

Bir halkı esir almanın en etkili yolu onu geleneklerinden, göreneklerinden, tarihinden ve dilinden koparmakla olur. Emperyalistler ve işbirlikçileri bu durumu yüzlerce yıldır devam eden sömürgecilik deneyimlerinden elde etmiştir. Bugün adına kültür emperyalizmi dediğimiz halkımızı yozlaştırma ve kendi gerçeğinden kopararak emperyalizmin istediği
biçime sokma çalışmaları tüm hızıyla sürürken yaratılan gelenek ve göreneklere sahip çıkma görevi de devrimcilere aittir.

Halkımıza ait iyi ve güzel olan ne varsa ona biz sahip çıkacağız.
Bu kitabımızda halkımızın gelenekleri, görenekleri, yaşam durumu ve Anadolu’da yaşayan halklarımızı tanıyacağız. Sevmek, bilmek ve tanımakla başlar. Halklarımızı daha iyi tanımak ve bilmek için bu kitabımızı okuyalım, okutalım…

0 Reviews