Devamını Oku »

Kitap Adı: THKP-C İddianame
Yayınevi: DS Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖNSÖZ


THKP-C hareketinin 1971'de, silahlı eylemleri ve düşüncesiyle kendini Türkiye halklarına tanıtmasıyla beraber oligarşinin ve onun soldaki uzantılarının tüm saldırılarını üzerine çekmesi bir oldu.

THKP-C'nin devrim, örgüt ve çalışma tarzı anlayışı Mahir Çayan'ın yazılarında en açık haliyle teorik ifadelerini buldu. THKP-C'nin bugün bildiğimiz görüşleri 71 öncesinde de THKP-C saflarında eyleme katılanlar tarafından açık ve net biliniyordu. Bu konuda bugün THKP-C'ye sahip çıkma görünümünde olan birçok grup «THKP-C'nin baştan beri ideolojik birliği yoktu» demesine rağmen, Mahir Çayan'ın değerlendirmesi açıktır. «Bu iki arkadaş (Münir ve Yusuf kastediliyor) ortak görüşlerimiz olan ve bir ölçüde hareketimizin ideolojik temellerini oluşturan bütün eski yazıları, parti ve cephe bildirilerini, Kurtuluş'ta tesbit edilen çizgiyi ve de yazılıp bastırılmayan konuşmalarımızı vs. tümden reddetmektedirler.» diyerek bu konudaki iddiaları yalanlamaktadır.

THKP-C'nin yenildiği örgütsel hiyerarşisinin dağıldığı objektif bir olgudur. Bugün THKP-C üzerine tartışmaların ağırlıklı kısmını THKP-C'nin şu veya bu tezlerinin doğru olup olmadığının tartışması değil, THKP-C'nin neden yenildiğidir.

Yenilgiyi THKP-C'nin ideolojik görüşlerinin yalnışlığına bağlayanlar, THKP-C platformunda değerlendirilemezler.

THKP-C'nin devrim, örgüt ve çalışma tarzının doğru olduğunu söyleyip, pratikte ayrı kutuplarda yer alan gruplar ise yenilgiye muhtelif cevaplar vermektedirler.

THKP-C'nin «baştan beri ideolojik birliğin olmaması», «örgütsel yapılanmanın zaaflı olması» sorunu, genellikle ortaya çıkan sonuçlar, o günün koşullarının iyi bir değerlendirmesinin yapılmaması ve THKP-C'nin çalışma tarzından koparılıp bugünkü koşullarda düne bakarak, THKP'yi kendi anladıkları biçimde subjektivizmle karışık yorumlarla değerlendirmektedirler. Ve bunları yaparken de hiç çekinmeden «geçmişte ideolojik birlik olduğunu kimler söylüyor vs.» (D.Y.) şeklinde laflar edebiliyorlar. Bunun açık anlamı şudur, «Biz geçmişde vardık, bize inanın, biz biliriz, Siz kimsiniz?» Buna verilecek cevap açıktır. Bugün TKP'li olandan tutunda Aydınlık'çısına kadar eh uzak kutuplardaki insanların bazıları dahil «THKP-C'yi biz biliriz» demektedirler. Burada elbetteki herkes bugünkü düşüncelerinin ışığında THKP-C'  yi değerlendirdiğinden kıstasımız olamazlar. Ayrıca herhangi bir hareketin yenilgisini değerlendirmek için de canlı bir şahide gerek yoktur. Mutlakada bir şahit aramak gerekirse de Mahir Çayan'ın yazıları ve ayrılık üzerine, ideolojik birlik üzerine söyledikleri açıktır.

THKP-C'nin önder kadrolarının oligarşi tarafından katledilmesi, geriye kalan büyük bir kısmının ise teslimiyetçilik batağına saplanması ile THKP-C'nin ideolojisi 72'den bu yana sağ ve sol yorumlarla tartışılıyor. Bu tartışmalar içinde bir dizi grup doğdu. Bu gruplardan hiç biri teorik ve pratik olarak henüz kendisinin THKP-C'yi savunduğunu kamuoyuna kanıtlamış değildir. Doğru, olduğu gibi kalsın, tartışmalarda bitmiş değildir.

THKP-C yenilgisi üzerine tartışmaları kişilerin ve grupların sübjektif niyetlerinden çıkarıp daha objektif daha canlı bir tartışma platformuna hizmet etmesi amacıyla THKP-C davası iddianamesinden önemli gördüğümüz belgeleri yayınlamayı düşündük. Elbette buradaki konuların çoğu «iddia» olmasına rağmen birçok konuya da açıklık getireceği inancındayız.


DEVRİMCİ SOL

0 Reviews